Публикация

БЧК отчита дейността си


Българският червен кръст ще отчете дейността си през 2009 г. и ще приеме нова стратегия за следващите 10 години.

По време на Общото събрание ще бъде обсъден и приет планът и бюджетът на организацията за 2010 г., както и ще се разгледат предложения за изменение и допълнение на Устава на БЧК.

Гости на събранието, което ще се проведе днес и утре в централата на БЧК, ще бъдат Анита Ундерлин, директор на Зона Европа на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, представители на международния комитет на Червения кръст, делегация на Румънския Червен кръст, представители на държавната власт (Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Столичната община и др.), на мисии на международни организации в страната ни, на неправителствени организации и партньори на БЧК.

Коментари