Публикация

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШАНС

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШАНС

Предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Лекарски асистент” и “Кинезитерапия”ФОЗ, МУ – София на 10 март 2018 г. -10, 00 ч.


Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

обявява прием на заявления за допускане до участие в

предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите

“Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Лекарски асистент” и “Кинезитерапия”

през периода 19 февруари – 8 март 2018 г.

Писмените изпити ще се проведат на 10 март 2018 г. -10. 00 ч.:

• по етика и право (тест) за специалностите “Медицинска сестра”, “Акушерка”;

•по биология (тест) за специалностите “Лекарски асистент” и “Кинезитерапия”

За повече информация:

http://foz.mu-sofia.bg/

02/ 9432 292

02/ 9432 267

02/ 9432 372

Коментари