Публикация

Неврологична клиника в УМБАЛ-Плевен със „златен статут“ за високи резултати при лечение на инсулт

Неврологична клиника в УМБАЛ-Плевен със „златен статут“ за високи резултати при лечение на инсулт

4,94 % от  пациентите с остър исхемичен мозъчен инсулт лекувани в клиниката през 2017г. са получили модерното  специфично лечение  с интравенозна тромболиза


 Клиника по неврология в УМБАЛ-Плевен е удостоена със „златен статут“ за  постигнат висок стандарт в съвременното специфично лечение на остър  мозъчен инсулт.  Престижният сертификат е връчен лично от проф.  Валерия Касо, президент на Европейската организация по инсулти (ESO),  по време на Втората национална среща, посветена на предизвикателствата в лечението на пациентите с мозъчен инсулт  в България.  Мотото на срещата е било „Заедно по пътя на промяната, да дадем шанс на живота“, казава доц. д-р Мая Дановска, началник на Клиника по неврология в УМБАЛ-Плевен.

Авторитетният международен приз, с който е удостоена  неврологична клиника, е за това, че тя е постигнала най-голям напредък през последната година в осъществяване на интравенозната тромболиза при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт. Екипът на клиниката е успял да удвои резултатите си в рамките на последната година, както и да постигне относително висок дял на проведените тромболизи.  4,94 % от пациентите с инсулт,  които са приети за лечение в Клиниката по неврология са получили лечение с интравенозна тромболиза, поясни доц. д-р Дановска. Постигнат е значителен напредък в скъсяването на времевия показател  „ от вратата на Спешно отделение до започването на интравенозната тромболиза“, който е утвърден критерий за оценка на готовността на  болничните структури за провеждане на интравенозна тромболиза. При  54.5% от пациентите, които са получили този тип лечение,  времето за старт на тромболизата е под 60 минути, както е по световен стандарт, каза още доц. д-р Дановска.

Официален гост на мероприятието е била проф. Валерия Касо, президент на Европейската организация за инсулти. Според проф. Касо  инсултът се превръща в пандемия, като най-застрашени са хората между 20 и 64 години. За намаляване на сериозните последици на инсулта върху обществото като цяло е необходимо да  се работи върху подобряване на информираността на населението за мозъчния инсулт, да се подобри оганизацията на спешна помощ с оглед нарастване шанса на пациентите с мозъчен инсулт за получаване на модерно специфично лечение с интравенозна тромболиза в рамките на 3 часа от възникване на началните симптоми на заболяването. Благодарение на добрата организация и ентусиазма на колектива на Неврологична клиника бе постигнат сериозен напредък в лечението на пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт. Следващата важна стъпка в комплексното лечение на пациенти с мозъчен инсулт е създаване на  съвременен високотехнологичен  центърс възможности за тромбектомия и ендоваскуларно лечение. За съжаление в България в момента функционират само 4 такива високотехнологични центрове, които са отдалечени на сериозно разстояние от гр. Плевен, което ги прави недостъпни за пациентите с мозъчен инсулт от Плевенска област. Горещо се надяваме, че ще бъдат разкрити още такива високотехнологични центрове за комплексно лечение на мозъчен инсулт, които ще поставят при равни условия  населениет от региона.

  Още невролозите са били запознати и с промените, които са направени в Националният консенсус на лечение на мозъчните инсулти,  направени в съответствие и с изискванията и корекциите в световните гайдлайни. По време на срещата са представени резултатите на водещи клиники и болници в страната, които прилагат съвременното специфично лечение на мозъчния инсулт, а именно интравенозната тромболиза и високотехнологичното ендоваскуларно лечение, допълни доц. Дановска.  

Близките на пациента и часовия прозорец, в който той трябва да се хоспитализира

Водещ рисков фактор за мозъчен инсулт е възрастта, който не може да бъде променен, казва доц. д-р Дановска. Печално известен факт е, че населението в региона застарява, което неизбежно се отразява на нарастващия  брой на пациентите с мозъчен инсулт в напреднала възраст. 

Своевременното разпознаване на първите симптоми на инсулта и прозвъняване на тел.112 е важна предпоставка за провеждане на интравенозна тромболиза в т.н. терапевтичен прозорец от 4.5 часа. За подобряване информираността на населението е създадена ориентировъчна и лесна за възприемане схема за разпознаване първите симптоми на инсулта. Всяко изкривяване на лицето, затруднение или нарушение в говора, слабост или изтръпване на ръката, предполагат мозъчен инсулт и изискват спешно набиране на тел. 112.  От тук насетне е задължение  на оператора да осигури максимално бързо лекарски екип, който на място да потвърди или отхвърли вероятността за инсулт. Следващата стъпка е пациентът приоритетно да бъде транспортиран до лечебно заведение, което разполага с методи за диагностициране и провеждане на специфичното лечение с интравенозна тромболиза.  Инсултът не дискриминира, той засяга хора от всички възрасти, а пациентите имат право своевременно да бъдат диагностицирани, и да получат най-доброто лечение, категоричен е неврологът.

Все още е налице проблем с разпознаването симптомите на инсулта и точното време на тяхното настъпване, както и приоритетното транспортиране на пациента в най-близката болница с възможности за специфично лечение, пояснява доц. д-р Дановска.  С оглед скъсяване на времето за транспорт от дома на пациента дома болницата с възможности за тромболиза бяха проведени срещи с екипите на Бърза помощ. Провеждат се и доста кампании, за подобряване информираността на пациентите и техните близки в насока разпознаване на  първите симптоми на инсулта и своевременно уведомяване на тел.112.

Мога да кажа, че имаме добра колаборация с екипите на ЦСМП, като и с колегите от Спешно отделение. Всички с особено внимание подхождат, когато при тях има съобщение за пациент с инсулт. Стремежът е, в рамките на първите три часа от настъпване на симптомите на инсулта пациента да получи най-ефективното лечение, утвърдено световен мащаб. Необходимо е да се знае, че колкото по-рано се проведе интравенозната тромболиза, толкова по-успешна е тя и толкова по-големи са шансовете на пациента да преживее инсулта с по-малък неврологичен дефицит, категорична е доц. д-р Мая Дановска.

Плевен е разположен в централната част на областта и 45 мин. са достатъчни, за да се транспортира пациент в Спешно отделение, а от там в Клиниката по неврология. В УМБАЛ-Плевен функционира един добре смазан механизъм, който работи по утвърден алгоритъм, гарантиращ висок процент на успеваемост. Това нямаше да се получи, ако не бяха младите хора, които повярваха в смятаната за безсперспективна кауза –възможност за лечение на инсулти с намаляване на смъртността и редукция на инвалидността.  Важни за успеха са  правилния подход и преценката полза-риск, екипен принцип и дръзновение и най-вече непрекъснатото състезание с времето, защото времето е мозък и ако искаме да спасим мозъка трябва бързо да мислим и да действаме. 

 

Коментари

Анонимен
31 яну 2018 14:22

В събота бях на конференция за мозъчния инсулт в София, където присъстваше доц. Дановска. Бях възхитен от ерудицията и човечността й. Дано интуицията не ме лъже. Поздрави!