Публикация

Правителството предлага полк. проф. Венцислав Мутафчийски за началник на ВМА

Правителството предлага полк. проф. Венцислав Мутафчийски за началник на ВМА

И в момента той оглавява лечебното заведение, след като пред май 2017 г. беше назначен за ВРИД на болницата на мястото на проф. Николай Петров, който стана здравен министър


Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS за началник на Военномедицинската академия и главен лекар на Въоръжените сили. 

 

Предлага се той да бъде удостоен и със званието „бригаден генерал“.

 

Полк. проф. д-р Мутафчийски, д.м.н., FACS е заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.  

 

С президентски указ от 3 май 2017 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността началник на Военномедицинската академия.

 

Полк. проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.,  FACS, е роден на 20 август 1964 г.

 

Медицинско образование и специализации

1984 – 1990 г. - Завършва Медицински университет – София, специалност „Медицина”
1989 г. - Офицер в БА
 2005 г. - Придобита специалност „Военна хирургия”
 2005 г. - Докторант на тема „Взривни травми”
 2011 г. - Придобива образователна и научна степен  „доктор“ с дисертация на тема „ Взривна травма”
 2012 г. - Придобива академичната длъжност „доцент“ към клиника „Чернодробнo-панкреатична хирургия и трансплантология”
 2014 г. - Придобива образователна и научна степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем”
 2014 г. - Стратегически курс Военна академия „Г. С. Раковски“
 2014 г. - Дипломиран магистър по мениджмънт на здравеопазването-ФОЗ – МУ-София
 2015 г. - Професор по хирургия
 2012-2015 г. - Републикански консултант по хирургия
 2015-2017 г. - Национален консултант по хирургия
 2017 г. - ВРИД началник на ВМА
 
Участие във военни мисии

2000 г. - Македония – Бежански лагер Радуша
2003 г. - Медицинска евакуация на пострадали при терористичния акт в гр. Кербала – Ирак
2004 г. (януари) - Медицинска евакуация на пострадалите при терористичния акт в гр. Кербала от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София
2004 г. (май) - Медицинска евакуация на военнослужещи от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София
2006 – 2007 г. - Хирург в Испанската военно-полева болница, База „Арена”, Херат – Афганистан

 

Специални умения – коремна хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия, чернодробна трансплантация, интраоперативна ехография.
 
Учебно-научна дейност
Преподавателска дейност към Катедра по хирургия и хоноруван преподавател в СУ - с общо 790 часа годишно
Реални публикации в наши и чужди списания – 279 
Общ импакт фактор - 35.74
Авторство и съавторство с монографии и учебници – 26  
Участия в конгреси в България и чужбина - 127

Членство в съсловни организации
БХД-Българско хирургическо дружество
БАГХО-Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози 
ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery)
AMSUS (Association of Military Surgeons of United States)
IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists)
EDS (European Digestive Surgery)
WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome)
FACS – Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите

 

Членства в редакционни колегии
 
 „Миниинвазивна хирургия и ендоурология” – България 
„Физикална медицина, рехабилитация, здраве” – България
 „Спешна медицина” – България
 „Военна медицина” – България
„Balkan Military Medical Review” – Турция, Гърция
„Военна медицина“ – Република Беларус
„Military Medical Research” – Китай
„International Journal of Surgery& Medicine-България

Членства в ръководни органи на съсловни организации
Президент на Българско научно дружество по военна медицина
Член на управителния съвет на Научното дружество по спешна медицина;
Заместник-председател на Българското хирургическо дружество

 

Специализации в чужбина
 
2008 г. - Regiоnal Medical Center-Landstuhl – „Критични състояния при военна травма”
2008 – 2009 г. - Мадрид – Болница „12-ти Октомври” – „Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб“
2009 г. - Париж – Master Class – „Лапароскопска чернодробна  хирургия”
2011 г. - Милано – „SILS“
2012 г. - RMC Landshtul – „Авиомедицинска евакуация”
2013 г. - Страсбург – „Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища”
 
Поощрения и награди
 
2011 г. - Награден знак „ За отлична служба”, втора степен – от министъра на отбраната;
2012 г. - Грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ; на пострадалите от терористичен акт в Бургас – министър на здравеопазването;
2012 г. - Почетен знак на Българския лекарски съюз (сребърен) – за проява на висок морал  и професионализъм в особено тежка ситуация с национално значение;
2013 г. - Благодарствена грамота от посланика на държавата Израел – за оказаната помощ и съдействие на израелските граждани, пострадали при атентата в Бургас.
2011 г. - Награден знак „ За отлична служба”, първа степен – от министъра на отбраната;  
2016 г. - Почетен знак на министъра на здравеопазването (сребърен)

 

Снимка: Вяра Йовева, фотограф на Министерство на отбраната

Коментари