Публикация

МЗ снижи границата между раждане и аборт

В новия медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ се отбелязва, че границата ще се определя по възможността плодът да преживее без интензивно дихателно подпомагане


Границата между раждане и аборт ще се определя чрез термина „потенциална жизнеспособност“. Това е записано в проектонаредбата за създаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. В мотивите на МЗ към документа е обяснено, че като потенциално жизнеспособни се определят теоретично тези плодове, при които е налице възможността те да преживеят без интензивно дихателно подпомагане. За децата, родени в 22 - 26 гестационна седмица (г. с.), това практически е невъзможно, се отбелязва в мотивите.

 

Все пак, базирайки се на българския клиничен опит, опита и стандартите на повече от страните в Европа и възможностите в България, в проекта на наредбата се предлага като най-приемлива граница между раждане и аборт да се приеме 25 г. с +0 дни и повече и тегло ≥ 700 грама. Децата, родени под 25 г. с. при преживяемост над 72 часа, трябва да се запишат като раждане, се казва още в документа. Напомня се, че в предишния вариант на медицинския стандарт границата бе 26 г. с. и тегло от 800 гр.

 

През годините границата между аборт и раждане винаги е зависела от постиженията на медицината. С напредъка на перинаталните и неонаталните грижи от 80-те и 90-те години на миналия век и въвеждането на антенаталната кортикостероидна и постнаталната сърфактантна профилактика и съвременните техники за дихателно подпомагане са налице резултати, които значително подобриха неонаталната преживяемост за новородените под 28 гестационна седмица. Това окуражи някои центрове да преместят границата между аборт и раждане под 28-ма седмица на бременността, а именно до 22 седмица и тегло на плода 500 гр. Това до голяма степен е резултат от препоръки на Световната здравна организация, според които новородените между 22 и < 26 г.с. в развитите страни се определят като потенциално (гранично) жизнеспособни.

 

Същевременно всяка страна поставя своята граница в зависимост от възможностите на неонатологичната помощ и последващата грижа за недоносените новородени в дългосрочен план по възможностите на неонатологичните центрове в цялата страна. Голяма част от страните в Европа, а и в света, не са приели в своите стандарти препоръките на СЗО, а се съобразяват с възможностите си и направените проучвания в насока заболеваемост, смъртност и дългосрочни усложнения при децата, родени под 28 г. с. и качеството на живот при тази рискова група недоносени.

 

Преди известно време Фондация „Български адвокати за правата на човека“ направи предложение да се занижат изискванията за „жизнеспособен плод” в предходния медицински стандарт. В предложението обаче не се споменава до какви граници или критерии да бъде намалена границата между аборт и раждане или какви са критериите за жизнеспособност.

 

Обект на наредбата са и изискванията за правоспособност на лицата, осъществяващи дейност в областта на Акушерството и гинекология, както и изискванията към допълнителната квалификация, необходима за осъществяване на високоспециализирани дейности, които не се усвояват в основния курс за придобиване на специалността. Регламентирани са изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи и обхватът на дейността им.

 

С наредбата се определят същността и обектът на медицинските дейности в специалността Акушерство и гинекология“ . Предвид тяхната специфична характеристика се регламентират медицинските дейности, насочени към планиране и проследяване на бременността, раждането през естествените родови пътища и времето на следродов период.

 

С наредбата се регламентират и изискванията към специализираните медицински дейности извън тези по време на раждане, както и изискванията към високоспециализираните диагностично-лечебни дейности в специалността акушерство и гинекология и необходимата за практикуването им допълнителна медицинска квалификация.

 

Наредбата въвежда специфични изисквания към медицинските дейности при диагноза и проследяване на бременност и при извършването на профилактичен гинекологичен преглед.

 

С проектонаредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ и с мотивите към нея можете да се запознаете в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари

НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО НЕПРЕКЪСНАТО УВЪРТВАМЕ НЕОСПОРИМИТЕ ФАКТИ.КАКВИ УСПЕХИ  НА НАУКАТА ,КАКВИ УСПЕХИ В НЕОНАТОЛОГИЯТА .Каква жизнеспособност  на плодове които тежат около 700-800 грама ,които да преживеят представете си без дих реанимация .Не се ли разбра най-после ,че на нас ни  трябват   качестени деца ,които да се развиват нормално физически и психически,за които по-нататък ще са нужни пари не за безконечни операции ,а за тяхното интелектуално развитие КАКВО ЦЕЛИМ КАТО СНИЖАВАМЕ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ АБОРТА И РАЖДАНЕТО   ДАЛИ ЩЕ ТЕЖИ 750 ИЛИ 800ГР ВСЕ ТАЯ.По-рано границата бе 1000гр,ако преживее 7 дни ги записвахме като раждане.Какви велики успехи постигнахме като родените около 500-600 гр записвахме като раждания ?Няма ли на-после да се направи истински анализ какво постигаме с всички тези трактовки и определения ?Все пак ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ?! 

Бъдещи децепаци и незрящи.Да не говорим за хващане на венозен път в тази седмица тези грамове.