Публикация

Национална среща на координаторите по донорство се проведе в МУ-Варна

Национална среща на координаторите по донорство се проведе в МУ-Варна

На 26 януари в Първа аудитория на МУ-Варна бе открита Национална среща на координаторите по донорство. Организатор е Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, а спонсор на обучителната среща е фармацевтичната компания „Астелас фарма"


На 26 януари в Първа аудитория на МУ-Варна бе открита Национална среща на координаторите по донорство. Организатор е Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, а спонсор на обучителната среща е фармацевтичната компания „Астелас фарма".

В рамките на срещата координатори по донорство от цялата страна дискутираха теми, свързани с медицинско управление на донорството, диагностицирането на мозъчна смърт и правилната комуникация със семейството. Гости и лектори на срещата и последващия семинар бяха проф. Вилиан Платиканов, проф. Желько Жупан, д-р М. Ивановски, д-р Сибила Маринова, д-р Николай Младенов и д-р Чавдар Бъчваров.

Събитието бе открито от председателя на организационния комитет проф. Вилиан Платиканов. Той поздрави всички присъстващи гости и лектори и изтъкна основните недостатъци и проблеми на донорството у нас, като изрази надежда, че занапред вярата в лекарската гилдия ще се повиши от страна на пациентите и все повече хора ще разберат необходимостта от донорството и ролята му за спасяването на други човешки животи. Проф. Платиканов представи презентация на тема „Програма за донорство в България".

Поздравителен адрес от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов поднесе заместник-ректорът по иновации и транслационна медицина проф. д-р Христина Групчева: „За цивилизоваността на един народ можем да съдим по това какво място заема донорството в неговата ценностна система. Когато става въпрос за дарение на нещо безценно, това важи с още по-голяма сила. Самият факт, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна е домакин на тази национална среща, е доказателство за нашата воля да подкрепяме държавната политика и медицинската наука и практика, свързани с развитието на българската национална система за донорство. Приветствам непрекъснатия стремеж на колегите от Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ръководена от проф. Платиканов, и им желая да надграждат знания и умения в своята област."

Освен експертната среща на следващия ден беше проведен и обучителен семинар с водещи европейски специалисти в областта на донорството. Един от основните лектори на срещата бе проф. Желько Жупан - главен координатор по донорство в Хърватия. Хърватска е на първо място в света по донори с мозъчна смърт - на 1 млн. жители се падат приблизително 35 донори. За сравнение, в листата на чакащи за трансплантации в Хърватска са включени около 100 пациенти, а у нас са приблизително 1100 души. Проф. Жупан е с богат опит в областта и значителен принос за развитието на донорството в своята държава. Той представи теми, засягащи стратегията за оптимизация на системата на донорство, както и ранно откриване на потенциални донори и диагностицирането на мозъчна смърт.

Коментари