Публикация

МУ-Варна ще участва в програма за подобряване на развитието на говора при деца

МУ-Варна ще участва в програма за подобряване на развитието на говора при деца

Пилотен проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст стартира Дирекция „Здравеопазване" към Община Варна съвместно с изследователи и студенти от Медицински университет – Варна


Пилотен проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст стартира Дирекция „Здравеопазване" към Община Варна съвместно с изследователи и студенти от Медицински университет – Варна, водени от проф. д-р Виолета Йотова. Целта на програмата е да се проследи речниковият запас и използването му сред малчуганите в няколко яслени групи в морската столица и да се предприемат съответните активни действия за достигане на необходимите за възрастта показатели.

Общоизвестен факт е, че развитието на децата зависи от грижите на възрастните още от най-ранна възраст. Обикновено това е майката, а след като детето навърши 1 годинка участват всички членове на семейството. Икономическата ситуация, както и специфичните професионални изисквания, все по-често налагат семействата да ползват услугите на детски ясли за отглеждане на децата от 1 до 3 годишна възраст. Доверявайки се на персонала в детските ясли, родителите трябва да знаят, че грижите се отнасят не само за физическата среда, храна и сън на децата им, но и за тяхното интелектуално развитие. Особено важно място в това развитие заема говорната среда на децата във времето, когато са будни. Доказано е, че те трябва да чуват и обменят около 1200 думи на час, за да могат да развиват говорните и интелектуалните си способности, както и да постигнат по-добри успехи в училище на по-късен етап.

Именно по тази причина Дирекция „Здравеопазване" към Община Варна стартира Програмата за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месеца. Проектът ще се проведе в два последователни етапа. В първия етап в продължение на 1 седмица изследователите и студенти от МУ-Варна ще измерват количеството говор при децата в няколко варненски ясли. Във втория етап медиците и студентите, съвместно с персонала на детската ясла, ще провеждат в продължение на 5 седмици активни занимания с децата. Резултатът, който очакват специалистите е увеличаване на речниковия запас на децата, както и на възможностите им за комуникация помежду им.  След отчитане на положителни резултати Програмата ще бъде въведена във всички детски ясли на територията на Варна и ще се предложи на национално ниво.

Велина Марковска

 

Коментари