Публикация

Доц. Л. Киров: Увеличението на бюджета за ПИМП е незадоволително

Доц. Л. Киров: Увеличението на бюджета за ПИМП е незадоволително

Националният консултант по обща медицина със становище и предложение за разпределение на средствата


Увеличението на бюджета за ПИМП за 2018 г. е незадоволително, не съответства на приетите от правителството политики и с препоръките на Световната банка. То не е в състояние да подпомогне развитието, а с голяма трудност само ще крепи системата.

 

Това заявява доц. Любомир Киров, национален консултант по обща медицина и председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в становище до управителя на НЗОК проф. Камен Плочев.

 

Доц. Киров предлага разпределение на средствата, което е обсъдено и с УС и НС на НСОПЛБ.

 

вижте таблицата в оригиналния й вид в прикачения файл

 

Неговото предложение е изготвено, като са ползвани официалните данни, предоставени от НЗОК на БЛС, за обеми и разходи по пера за периода декември 2016 - ноември 2017 г., включително.

 

Въпреки своята недостатъчност, увеличението на бюджета е разпределено равномерно върху капитационното заплащане (което по същество е заплащане за дейности) и върху това за различните отдиференцирани дейности по направления.

 

„Съобразени с общоприети национални приоритети (детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи с цел ранно откриване на заболявания и лечение, наблюдение на хронично болни и др.), но с компенсация в частта капитационно заплащане, особено за пациентите в активна трудова възраст, при които тя не е променяна през последните 9 години.
Запазва се тенденцията за акцент върху заплащането за т.н. дейности, като съотношението дейност/капитация е 58/42%“, се посочва в становището.

 

Увеличени са стойностите на извършваните дейности, като приоритетно най-много е повишена стойността на профилактичните прегледи при деца до 1-годишна възраст и ваксинацията, но също и в останалите възрасти, спазвайки принципа за липса на дискриминация по какъвто и да е признак.

 

Умерено завишена е стойността на диспансерните и профилактични прегледи при възрастните. 

 

„Това са все промени, които отговарят на приоритетите, свързани с профилактика, ранно откриване на заболявания, както и контрол на съществуващите хронични болести, залегнали в програмата на правителството в сектор „Здравеопазване“ до 2020 г.“, изтъква доц. Киров.

 

В заключение той изтъква, че становището му е, че в НРД трябва да залегнат посочените в текста цени и обеми, които са „обосновани, равномерно разпределени и балансирани“.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари