Публикация

Безплатни изследвания за хепатит в София


Безплатен и анонимен скрининг за хепатит В и С ще се проведе утре (16 май) в София.

Инициативата на Националното сдружение за борба с хепатита „Хепасист” е част от кампанията „Аз ли съм номер 12?”, целяща повишаване информираността на обществото относно хепатита.

От 10:00 до 17:00 часа в Южния парк (откъм бул. „Витоша”) всеки желаещ може да провери своя статус и да разбере повече за рисковете, профилактиката и лечението на заболяването.

 

Коментари