Публикация

ОСТАВА 1 СЕДМИЦА ДО НАЧАЛОТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ВЪВ ФОЗ, МУ-СОФИЯ

ОСТАВА 1 СЕДМИЦА ДО НАЧАЛОТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ВЪВ ФОЗ, МУ-СОФИЯ

ОСТАВА 1 СЕДМИЦА ДО НАЧАЛОТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ВЪВ ФОЗ, МУ-СОФИЯ


Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

обявява прием на заявления за допускане до участие в

предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите

Медицинска сестра, Акушерка, “Лекарски асистент” и Кинезитерапия

през периода 19 февруари – 8 март 2018 г.

Писмените изпити ще се проведат на 10 март 2018 г. – 10. 00 ч.:

  • по етика и право (тест) за специалностите “Медицинска сестра”, “Акушерка”;
  • по биология (тест) за специалностите “Лекарски асистент” и “Кинезитерапия”

За повече информация:

http://foz.mu-sofia.bg/

02/ 9432 292

02/ 9432 267

02/ 9432 372

Коментари