Публикация

Излезе нов учебник по медицинска онкология

Преработеното издание е подготвено от широк авторски колектив под научната редакция на проф. Константа Тимчева


Нов учебник по медицинска онкология беше официално представен на 9 февруари в София. Това се случи на тържествена церемония в МБАЛ “Надежда“ в присъствието на изтъкнати специалисти от цялата страна.

 

Учебникът е всъщност второ издание и е подготвен от широк авторски колектив под научната редакция на проф. Константа Тимчева – национален консултант по медицинска онкология и ръководител на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“. Сред авторите са изтъкнати представители на академичната общност като проф. А.-М. Борисова, проф. И. Христозова, проф. Цв. Танкова, проф. Др. Бобев, доц. Р. Кънева, доц. М. Миткова, доц. А. Шинков, доц. Б. Борисов и др. видни специалисти в областта на медицинската онкология.

 

Поради нарастващата социална значимост на онкологичните заболявания необходимостта от  привличане и подготвяне на млади кадри в областта на медицинската онкология става все по-голяма. България обаче е сред малкото европейски страни, в които все още няма студентско обучение по  специалността. Затова този учебник има статут на единствено учебно ръководство по медицинска онкология.

 

"Първото издание от 2011 г. беше постижение за страната ни, но вече остаря и има архивна стойност", заяви по време на церемонията проф. Тимчева. Във второто повечето локализации са написани отново, добавени са и съвсем нови теми като биоподобни лекарства, фармакоикономика и т.н. Включени са и теми като молекулярно-генетична диагностика на злокачествените тумори, костни промени и метаболитни нарушения при онкологични заболявания, токсичности, свързани с приложението на имунотерапия; ендокринопатии при онкологични заболявания и др.

 

За първи път специален акцент е поставен върху темата за запазване на репродуктивната способност при пациенти с онкологични заболявания. Темата е с особена важност с оглед на последните промени в правилника на Центъра по асистирана репродукция, според които вече и пациенти със злокачествени новообразувания ще получават държавно финансиране, за да съхранят репродуктивните си възможности преди започване на лечение – химио- или лъчетерапия.

 

Подходящ е за студенти, за специализанти, както и за специалисти, когато имат проблеми при вземането на терапевтични решения.

 

 

Проф. Тимчева благодари персонално на своито съавтори, както и своя екип от млади онколози. 

 

"90% от българските лекари избягват тези проблеми, защото нямат подготовка", заяви проф. Здравко Каменов от Александровска болница. С новото помагало една много сериозна ниша в медицинското познание била запълнена. Като ендокринолог той обърна внимание на факта, че все по-често се говори за качеството на живот на пациентите с неопластични заболявания, включително и за сексуалния живот след онкологичната операция.

 

Директорът на МБАЛ "Надежда" д-р Георги Стаменов сподели, че за него като гинеколог е предизвикателство да работи с изтъкнати онколози и постижение, че успява да фокусира вниманието им върху темата репродукция след онкологичното лечение.

 

Учебникът по Медицинска онкология може да бъде закупен във всички университетски книжарници.

Коментари