Публикация

БЧК прие стратегия до 2020 г.


По време на Общото събрание на Българския Червен кръст днес беше приета нова стратегия на организацията за следващите 10 години.

Най-голямата хуманитарна организация ще работи за увеличаване на капацитета си за справяне с бедствени ситуации, ще засили обществените си инициативи, ще промотира здравословния начин на живот.

До 2020 г. дейността на Българския Червен кръст ще бъде насочена и към превенцията на негативните социални процеси и превръщането им в ангажимент на цялото общество.

 

Коментари