Публикация

EDQM организира обучение за работата и процедурите на Европейската фармакопея

EDQM организира обучение за работата и процедурите на Европейската фармакопея

То ще се проведе през май, за участниците от България таксата за регистрация е по-ниска


На 24-25 май 2018 г. в Загреб, Хърватия, Европейският директорат по качество на лекарствата и здравеопазване (EDQM) към Съвета на Европа организира обучение за Европейската фармакопея (Ph. Eur.). 

 

Обучението включва представяне работата и процедурите на Ph. Eur., практически съвети относно използването и тълкуването на общите глави и монографии, общ преглед на регулаторните изисквания на процедурата за издаване на сертификат за съответствие, включително съвети за това как да се подготви успешно досието.

 

За участниците от България EDQM предлага по-ниска такса за регистрация.

 

Проект на програмата и повече информация са публикувани на интернет страницата на EDQM.

Коментари