Публикация

Известен професор е гост-лектор в Медицински университет-Пловдив

Професор Дан Грийнберг ще изнесе лекция пред академичната общност на Медицински университет-Пловдив.


Публичната лекция на тема „По-евтино, почти толкова добро: максимизиране на резултатите за здравето на населението при ограничен бюджет” ще се състои на 23 февруари, петък, от 14,30 часа в Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив.

 

Проф. Грийнберг е ръководител на Катедрата по управление на здравните системи към Университета „Бен Гурион“ в Негев, Израел. От 2008 година преподава също към Университета „Тафтс“ в Масачузетс, САЩ.

 

Научните интереси на проф. Грийнберг включват икономическа оценка на здравните технологии, иновации в здравеопазването и изследване на здравните резултати. Автор е на над 90 публикации в престижни международни издания и е главен редактор на официалните списания на Международното дружество по фармакоикономика и изследване на здравните резултати.

Коментари

Прекрасна инициатива, която дава възножност на всички да се възползват, за да проверят здравословното си състояние. Адмирации!