Публикация

Безплатен скрининг на грануломатозна болест в „Пирогов“

Чрез NBT тест може да се изследва способността на клетките на имунната система да поглъщат и унищожават бактерии


Лаборатория по клинична имунология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” обявява кампания за скрининг на хронична грануломатозна болест. 

 

По този повод от 26 февруари до 9 март между 8:30 и 11:00 часа в лабораторията, чрез NBT тест, ще се провежда безплатно изследване на способността на клетките на имунната система да поглъщат и унищожават бактерии.

 

NBT тестът (Нитро блау тетразолиум тест) се използва за диагностициране на хроничната гранолуматозна болест. Това е вродено генетично заболяване, при което липсва ензима NADPH оксидаза, в резултат на което неутрофилните гранулоцити (вид кръвни клетки, част от имунната система) не могат да убият погълнатите от тях бактерии. Пациентите страдат от тежки повтарящи се гнойни инфекции още от ранна детска възраст.

 

Препоръчва се тестът да бъде проведен в следните случаи:
Деца, страдащи от:
1. Четири или повече инфекции на ухото в рамките на една година;
2. Рецидивиращи синуити (две или повече за една година);
3. Две или повече пневмонии в рамките на една година;
4. Рецидивиращи дълбоки кожни или органни абсцеси в рамките на една година;
5. Персистиращи гъбични инфекции на кожата и/или лигавиците;
6. Непълно оздравяване между периодите на активната инфекция;
7. Неповлияване от стандартно антибиотично лечение и необходимост от венозно приложение;
8. Тежки пост-ваксинални усложнения;
9. Изолиране на атипични и условно патогенни бактерии като причинители на инфекциите.

 

Желаещите да се възползват е необходимо да се запишат предварително на тел. 02/9154311, всеки работен делничен ден между 8:30 и 11:00 часа. Самият скрининг ще се провежда между 26 февруари и 9 март 2018 г., в часовия диапазон – 8:30 – 11:00.

Коментари