Публикация

Ген. проф. Венцислав Мутафчийски пое официално ВМА

Ген. проф. Венцислав Мутафчийски пое официално ВМА

Пред личния състав на здравното заведение той представи тезите, които е застъпил в концепцията си - продължаване и затвърждаване на финансовата му стабилност, съхраняване на кадрите, превръщането и утвърждаването на ВМА като високотехнологична болница


Заместник-министърът на отбраната ген.-лейт. (о.р.) Атанас Запрянов представи официално началникa на Военномедицинската академия бригаден генерал професор доктор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, назначен с указ № 27 от 07.02.2018 г. на президента на Република България и заповед № КВ-65/12.02.2018 г. на министъра на отбраната.

 

Военномедицинската академия се е утвърдила като един от стълбовете на националната ни сигурност и като европейското лице на българското здравеопазване. Тя се нарежда сред най-предпочитаните лечебни заведения в страната – място, извоювала на базата на дългогодишните традиции и широко отворените врати – не само за контингента на

Въоръжените сили, но и за гражданското население на страната.

 

Това заяви заместник-министърът на отбраната ген.-лейт. (о.р.) Атанас Запрянов и добави, че с цел избор на най-подходящ офицер за началник на ВМА комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, извърши предварителен подбор и номинация на офицери за заемане на длъжността.

 

След изслушване и защита на концепциите на всеки от кандидатите за длъжността началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на Република България и въз основа на направените оценки, комисията определи като най-добре представил се и най-подходящ за длъжността полк. проф. Венцислав Мутафчийски, подчерта зам.-министърът и представи накратко биографията му.

 

Впечатляващата биография на бригаден генерал професор доктор Венцислав Мутафчийски, както и качествата на добър стопанин и администратор, демонстрирани до момента, са една много добра база за отговорния пост, който заема. Вярвам, че със своята ясна визия и национална отговорност бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски ще продължи дейността си по изграждане и развитие на военномедицинските способности на Република България, заяви още заместник-министърът на отбраната.

 

Служа на Република България, заяви от своя страна бригаден генерал професор доктор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

 

По-рано разглеждах снимките на всички началници на ВМА - толкова достойни хора. Направо ме достраша от това, което ми предстои. Това е огромна отговорност, която нося пред всички и пред ВМА, която е институция, утвърдила се като еталон в медицината и еталон за устойчиво лечебно заведение, чертаещо модата в медицината, коментира бригаден генерал професор доктор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

 

Пред личния състав на болницата той изтъкна основните тези, които е застъпил в концепцията си, а именно: продължаване и затвърждаване на финансовата стабилност на ВМА; съхраняване на кадрите във ВМА и създаване на възможност за устойчиво кариерно развитие; превръщането и утвърждаването на ВМА като високотехнологична болница; ВМА да бъде на висотата да отговори на очакванията на нашите съюзници от НАТО и да укрепва бойната готовност.

 

Това са 4 изречения, но те са изпълнени с дълбоко съдържание, подчерта началникът на ВМА.

 

Уважаеми господин заместник-министър, напълно осъзнавам отговорността, пред която съм изправен. Ще положа всички усилия, за да оправдая вашето доверие и доверието на моите колеги. Искам да ви призова да ме подкрепите в тези начинания, аз ще бъда изключително искрен и коректен с вас. Защото нито една добра идея не може да бъде осъществена, ако няма съмишленици, които да са убедени в правотата на тази идея. Благодаря ви, заключи бригаден генерал професор доктор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

 

Бриг. ген. проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, е роден на 20 август 1964 г. Офицер в Българската армия е от 1989 година, като преди това е бил стипендиант на Министерството на отбраната.

 

Има придобити специалности „Обща хирургия” и „Военна хирургия”.

 

Уповавайки се на опита си, който има от участието в няколко задгранични мисии в Македония, Афганистан, Ирак, през 2011 година придобива образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема „ Взривна травма”.  

 

През 2014 година придобива образователна и научна степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем”.

 

От 2012 година е „доцент“ към клиника „Чернодробнo-панкреатична хирургия  и трансплантология”, а от 2015 година - професор по хирургия.

 

Професионалната му визитка съдържа редица ръководни длъжности.

 

От 2013 до май 2017 година е началник Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология. От  2014 година - началник катедра „Хирургия” и заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност. От май 2017 година е ВРИД началник на ВМА.

 

Дипломиран магистър е по мениджмънт на здравеопазването, притежава и стратегически курс към Военна академия „Г. С. Раковски”.

 

Преминал е през редица специализации в чужбина:
2008 г. - Regiоnal Medical Center-Landstuhl – „Критични състояния при военна травма”;
2008 – 2009 г. - Мадрид – Болница „12-ти Октомври” – „Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб“;
2009 г. - Париж – Master Class – „Лапароскопска чернодробна  хирургия”;
2011 г. - Милано – „SILS“;
2012 г. - RMC Landshtul – „Авиомедицинска евакуация”;
2013 г. - Страсбург – „Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища”;

Бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски е преподавател към Катедрата по хирургия и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” - с общо 790 часа годишно.
Реални публикации в наши и чужди списания – 279.
Общ импакт фактор - 35.74.
Авторство и съавторство с монографии и учебници – 26.
Участия в конгреси в България и чужбина – 127.

 

Членува в редица редакционни колегии и съсловни организации – български и чуждестранни. Дипломиран член е на Американското дружество на хирурзите.

 

Бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски притежава множество награди за отлична служба и проявен висок професионализъм:
2011 г. - Награден знак „ За отлична служба”, втора степен – от министъра на отбраната;
2012 г. - Грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ; на пострадалите от терористичен акт в Бургас – министър на здравеопазването;
2012 г. - Почетен знак на Българския лекарски съюз (сребърен) – за проява на висок морал и професионализъм в особено тежка ситуация с национално значение;
2013 г. - Благодарствена грамота от посланика на държавата Израел – за оказаната помощ и съдействие на израелските граждани, пострадали при атентата в Бургас;
2011 г. - Награден знак „ За отлична служба”, първа степен – от министъра на отбраната; 
2016 г. - Почетен знак на министъра на здравеопазването (сребърен).

Коментари