Публикация

МУ–Варна и курорта Св. Константин и Елена със съвместно участие във „Ваканция и СПА Експо“ 2018

МУ–Варна и курорта Св. Константин и Елена със съвместно участие във „Ваканция и СПА Експо“ 2018

Екипите на Медицински университет-Варна и курорта Св. Константин и Елена ще участват заедно в кръгла маса в рамките 35-то издание на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“, което се провежда от 14 до 16 февруари 2018 г. в София


Екипите на Медицински университет-Варна и курорта Св. Константин и Елена ще участват заедно в кръгла маса в рамките 35-то издание на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“, което се провежда от 14 до 16 февруари 2018 г. в София. Дискусията, организирана от Български съюз по балнеология и СПА, ще се състои на 16.02 от 10.00 часа в Интер Експо Център – София, а темата, която ще се обсъжда е „Професиите в СПА и уелнес туризма – предизвикателства и иновации в образованието“. 

През последните 5 години ползотворното партньорство между Медицински университет – Варна и курорта Св. Св. Константин и Елена се разраства и се обогатява със съвместни разработки на иновативни продукти и програми, нови продукти и интегрирани услуги „здраве и СПА“. В този период бяха осъществени и други съвместни инициативи, като Фестивала “Море и здраве“, презентации  и обсъждане на професионални идеи на конгресите на Българския Съюз по балнеология и СПА (Хисаря - 2014, Сандански- 2015, Св. Коснтантин и Елена - 2016, Кюстендил -2017). 

 

СПА центровете в курорта Св. Константин и Елена са база за практичеко обучение на студентите от МУ - Варна от магистърската програма по „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", както и на студентите от Медицинкси колеж – Варна  от специалностите „Рехабилитация" и  „Медицински козметик". Учебните планове и програми на университета се обсъждат с професионалистите от бизнеса, а  балнеологичните програми и СПА пакети се разработват със съдействието на академични експерти от МУ – Варна в областта на рехабилитацията, кинезитерапията, физиотерапията, медицинската козметика, рекреативен мениджмънт и маркетинг. Именно тези добри практики и успешно сътрудничество между образование и бизнес в областта на СПА, балнеология, здравен мениджмънт и туризъм, както и предизикателствата при разработване на иновативни програми за подготовка  и специализация на бъдещите специалисти ще бъдат представени на международната туристичека борса от разширен мултидициплинарен екип на МУ–Варна и курорта Св. Константин и Елена.

Коментари