Публикация

САЩ ще подпомагат електронното здравеопазване у нас


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с посланика на Съединените американски щати у нас Джеймс Уорлик.

Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Проф. Борисова запозна американския дипломат с приоритетите на новия управленски екип в областта на здравната реформа. Подчертано беше, че изготвянето на актуализирана национална здравна карта, приемането на необходимите медицински стандарти и на новите клинични пътеки ще гарантират постигане на качество в медицината, въз основа на ясни и общоприети научни критерии.

Болници в България няма да се затварят, но предстои преструктуриране на лечебните заведения за активно лечение. След изготвяне на националната и регионалните здравни карти, по обективни критерии ще се прецени колко и кои болници ще станат звена за долекуване и продължително лечение, а друга част – спешни медицински центрове, подчерта здравният министър.

Посланикът беше запознат и със стратегията за обособяване на високотехнологични болници.

Проф. Анна-Мария Борисова подчерта, че особено важно за МЗ е лекарите да бъдат удовлетворени от работата си и да повишават квалификацията си.

Важно място имат и мерките за спиране на процеса на изтичане на медицински кадри от България. Ще се създават стимули за развитие на груповите практики в доболничната помощ като база за специализации на лекарите без специалност. Предимствата са в няколко насоки – осигуряване на пълноценно 24-часово обслужване на пациентите, понижаване на разходите и създаването на работещ модел в доболничното обслужване.

Здравното ведомство планира и финансови стимули за развитието на подобни групови практики. Към тях ще бъдат включени и фелдшерите като лекарски асистенти, които ще обслужват районите на практиките.  

Министър Борисова подчерта и значимостта на развитие на електронното здравеопазване като механизъм за дисциплиниране на системата и за регистриране на всяка една дейност по отношение на отделния пациент.

Посланик Джеймс Уорлик изрази готовност от американска страна да бъде оказана подкрепа в отделни направления и специално в областта на електронното здравеопазване. 

" }-->

Коментари