Публикация

Древни лечители

В текста са представени накратко Орфей, Залмоксис, Асклепий и други здравоносни тракийски и древногръцки божества.


       Орфей и Залмоксис са най-известните ранни лечители в земята на траките, за които разполагаме с писмени сведения. Орфей е лекувал и с музика, звуците на лирата му действали успокояващо и притъпявали болката. Плиний определя Орфей като музикант, който използвал изкуството за лечение, а Еврипид споменава и за лекарства, записани от самия Орфей върху тракийски таблички. (Euripides, Alcestis, 962-971).

В диалога „Хармид“ Платон говори за Залмоксис, който е смятан за бог-лечител, както и за различни начини на лекуване – чрез билки и чрез баене. Двете дейности обикновено се извършват от един и същи човек - жрецът. Баенето се прилага при уроки, силна уплаха или други психически проблеми.

       Тракийската медицина залага на цялостната терапия – лечението на тялото е неразделна част от лечението на душата. Залмоксис проповядва безсмъртието на душата и учи как да се пречиства тялото и душата.

        Други известни тракийски и древногръцки здравеносни божества са Асклепий, дъщеря му Хигия и Телесфор. Най-често Телесфор е представян заедно с Асклепий и Хигия, с които образува т.н. „божествена здравоносна триада“. На всички места той е изобразяван като малка босонога фигура, застанала права, загърната с наметало и с качулка на главата.Смятало се, че ако с билките, които държи Панацея (една от дъщерите на Асклепий) се докосне качулката на Телесфор, те придобивали всеизцеляваща сила.

Допълнителна информация: Трите нимфи са божества, тясно свързани с живота на жената в Тракия. Те са почитани като закрилници на жената във важни за нея периоди, като раждането и съзряването.

 

Коментари