Публикация

КУРС „ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА“ С ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ

КУРС „ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА“ С ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ

21 - 22 април 2018 г. МБАЛ за женско здраве "Надежда"


На 21 и 22 април 2018 г. МБАЛ за женско здраве „Надежда“ организира курс на тема „Доплерова сонография по време на бременността“. 

 

В него ще бъдат дискутирани основни понятия, като Доплерови индекси, индикации за Доплерово изследване, настройки на машината; ще бъде поставен специален акцент върху нормалните и патологичните находки в различните срокове на бременността, както и върху кардиологични заболявания и тяхното лечение при бременните.

 

Ще бъде дискутирано и клиничното приложение на Доплеровото изследване при проследяването на нормална и патологична бременност.

 

Курсът е подходящ както за колегите акушер-гинеколози, проследяващи бременни в рамките на Женска консултация, така и за специалистите, практикуващи акушерство в клинични условия.

 

Практическите упражнения ще се проведат в малки групи на машини от висок клас с пациенти в различен гестационен срок от бременността.

 

Всеки от участниците ще има възможност да упражни наученото по време на теоретичния курс.

Курсът е сертифициран от БЛС.

 

• Лектори:

доц. д-р Виолета Димитрова, СБАЛГ „Майчин дом“ 

доц. д-р Красимира Христова, МБАЛ НКБ, МБАЛ „Надежда“ 

доц. д-р Румен Маринов, МБАЛ НКБ, МБАЛ „Надежда“ 

д-р Кристина Чачева, МБАЛ „Надежда“ 

д-р Марина Михова, МБАЛ „Надежда“

д-р Жени Панайотова, МБАЛ „Надежда“ 

д-р Даниел Георгиев, МБАЛ „Надежда

 

• Регистрацията се извършва онлайн на: 

https://www.nadezhda.bg/informacia/za-specialisti/doplerova-sonografiya/

 

Очакваме Вашата регистрация до 19 април 2018 г. 

За повече информация и запитвания: ultrasound@nadezhda.bg  

Регистрация:

https://www.nadezhda.bg/informacia/za-specialisti/doplerova-sonografiya/

Прикачени файлове

pdf

Коментари