Публикация

PRAC препоръчва нови мерки за избягване на валпроат при бременност

PRAC препоръчва нови мерки за избягване на валпроат при бременност

Бебетата в риск от малформации и проблеми в развитието


Експертите по лекарствена безопасност от Европейската агенция по лекарствата - Комитета за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC), препоръчват нови мерки за избягване излагането на бебета на валпроат, докато трае бременността. 

 

Лекарствените продукти, съдържащи веществото, са разрешени за употреба по национални процедури в държавите-членки и са показани за лечение на епилепсия, биполярно разстройство и мигрена (в някои страни).

 

Бебета, изложени на валпроат по време на бременността, са в риск от малформации и проблеми в развитието.

 

При предходно разглеждане бяха препоръчани мерки, целящи да намалят употребата на тези лекарства през бременността и те да бъдат използвани само ако другите възможни средства са неефективни или не могат да бъдат използвани, поради нежелани ефекти. Настоящият преглед се провежда заради опасения, че тези мерки не са били достатъчно ефективни.

 

По тази причина PRAC счита, че трябва да се направи промяна в начина на употреба на лекарствените продукти. 

 

Комитетът препоръча засилване на рестрикциите за употребата им и въвеждане на нови мерки, с които да се изисква извършване на подходящи консултации и информиране на жените, засегнати от този проблем.


 

Коментари