Публикация

Обучение по бронхология на симулатор по виртуална реалност /Презентация/

Презентацията е изнесена от проф. Костадинов от Бронхологично отделение на МБАЛББ "Св. София'' по време на Първата национална конференция по симулационно обучение.


Доказано е, че висококачествените симулации подобряват психомоторните умения на операторите. Дават възможност за извършване на грешки без риск за пациентите и насърчават развитието на нови умения и компетенции.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари