Публикация

Надзорният съвет на НЗОК заседава днес извънредно

Надзорният съвет на НЗОК заседава днес извънредно

Ще бъдат разгледани въпросите, дискутирани на заседанието на Комисията по здравеопазване на 21.02.2018 г.


Разпределението на средствата по видове здравноосигурителни плащания на НЗОК по ЗБНЗОК за 2018 г. е съобразено със задълженията на НЗОК да осигурява предоставяне на здравноосигурените лица на пакета от здравни дейности на територията на Република България и по европейските регламенти, в рамките на средствата от приходите от здравноосигурителни вноски.

 

Предвид ръста на сумите по постъпващите от другите държави искове, възникнали при прилагане на Регламентите вследствие на присъединяването на Република България към Европейския съюз, задълженията на България по Регламентите значително надвишават финансовите възможности на НЗОК, формирани от здравноосигурителни вноски.

 

Към 31.01.2018 г. задълженията по исковете на другите държави са на стойност 271 200 хил. лв. Средствата в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност са в размер на 73 000 хил. лв.

 

В приложените файлове представяме справка за задълженията на България към 31.01.2018 г., по постъпили искове по реда на Регламентите, и броя на индивидуалните справки към тях, по държави-кредитори.

Прикачени файлове

doc
docx

Коментари