Публикация

Започва училище по персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции

Фокусът е интердисциплинарният подход и съвместните усилия на вирусолози, микробиолози, интернисти, инфекционисти и невролози


След революционните открития, свързани с лечението на инфекциозни заболявания и все по-широката застъпеност на персонализирания подход към всеки пациент и неговото заболяване в тази област, БАПЕМЕД посвещава третото поредно Училище по персонализирана медицина на индивидуализирания подход в диагностиката и терапията на вирусни и бактериални инфекции. Събитието на тема „Персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции“ ще се състои на 2-ри март 2018 г. (петък) в зала „Мусала 1“ на хотел „Хилтън“-София.

Следвайки един от основните си приоритети – образоването на ключови участници в процеса на реализиране и утвърждаване на персонализирания подход в съвременната медицина, с предстоящото Училище БАПЕМЕД цели утвърдените подходи, както и последните постижения и иновации на персонализираната медицина в сферата на микробиологията и вирусологията, да достигнат до младите специалисти и да повишават тяхната квалификация и мотивация за развитие в това направление. Участниците в Училището ще получат познания за основан на доказателствата персонализиран подход в диагностиката и лечението, ще имат възможност за достъп до най-нови данни от клиничната практика и приложната наука и ще се запознаят в съкратен срок с иновативни техники и средства за диагностика и лечение. Участниците в обучителния семинар ще имат възможност за обмяна на идеи, опит и добри практики и за контакт с водещи специалисти от света и у нас. 

Третото училище по персонализирана медицина се радва на голям интерес – до момента има над 90 регистрирали се за участие, сред които студенти, докторанти, утвърдени лекари и млади специализанти, специалисти от областта на диагностиката и медицинските изследвания, учени и университетски преподаватели, експерти и представители на индустрията.

Събитието ще се фокусира върху интердисциплинарния подход при използване на персонализираната медицина при вирусни и бактериални инфекции, събирайки заедно диагностици (вирусолози, микробиолози, молекулярни биолози, лабораторни лекари и др.) и клиницисти (интернисти, инфекционисти, невролози), които да предадат познанията и опита си в сферата на инфекциозните заболявания, както и да дискутират интересни теми и въпроси от тази област.

В началото на Училището проф. Радка Аргирова ще разгледа съвременната наука и глобалните вирусни епидемии (HIV, ZIKA, EBOLA, INFLUENZA) и мястото им в персонализираната медицина. Инфекциозните заболявания, като предизвикателства в контекста на съвременната глобализация, както и решения и бъдещи иновации в тази област ще бъдат представени на аудиторията от Ivana Koljenšić.

Първата част от семинара – „Персонализираният подход при лечението на вирусния хепатит C“, ще бъде фокусирана именно върху хепатит С и неговото диагностициране и терапия. Водещи български специалисти, сред които проф. Деян Желев, проф. Георги Момеков, проф. Златко Кълвачев, проф. Красимир Антонов, д-р Радин Цонев, ще представят информация и ще дискутират върху персонализирания подход в лечението на инфекция с хепатит С – резултати, новости, предизвикателства (резистентност в хода на лечението, междулекарствени взаимодействия, HIV-HCV коинфекции и др.).

Събитието ще продължи с панел, чийто акцент ще е върху персонализирания подход в лечението на други вирусни и някои бактериални инфекции. Д-р Нина Янчева-Петрова ще разгледа персонализираната медицина и приложението й за лечение на HIV-инфекции. След това д-р Мария Пишмишева ще наблегне върху диференцирането на различните вирусни хепатити и най-вече на опита у нас с хепатит E, като в дискусия по темата за късни неврологични усложнения при инфекция с вируса на хепатит Е ще се включи и проф. Ивайло Търнев. Лекцията на доц. Стефан Панайотов ще е с акцент върху персонализацията при диагностиката и лечението на туберкулоза. Последните две теми от програмата – на доц. Иван Иванов и на проф. Мариана Мурджева, ще са свързани с бактериални инфекции и мултирезистентност и мястото на персонализирания подход при тези състояния.

След всяка презентация по дадена тема ще бъде дадена възможност за активен диалог и дискусия по конкретни въпроси, свързани с фокуса й.

Достъпът е свободен за всеки, проявяващ интерес и имащ желание да се включи в Училището по персонализирана медицина, организирано от БАПЕМЕД.

 

За регистрация и повече информация: http://bapemed.org/sabitie/uchilishte-po-personalizirana-meditsina-virusni-bakterialni-infekcii/

 

Програмата - прикачения файл

 

Прикачени файлове

docx
Програма на събитието

Коментари