Публикация

Плодораздробяващи операции

Операции,с които се намаляват размерите и обемът на плода. Плодораздробяваща операция на жив и жизнеспособен плод е абсолютно забранена!


Темата е разгледана подробно в прикачената презентация.

Прикачени файлове

Коментари