Публикация

Касата избира с кои болници да работи

Касата избира с кои болници да работи

Това ще става в случаите, когато се надвишава броят на леглата в дадена област според здравната карта 


Касата ще има възможност да избира с кои болници в страната да сключи договор. 
Това е разписано в нова проектонаредба, качена за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

 

С наредбата се определят критериите и редът, по които директорите на районните каси правят избор с кои болници да работят, когато леглата в дадена област са повече от необходимото според Националната здравна карта. 

 

От документа става ясно, че когато е налице недостиг или съответствие на определен вид легла спрямо определената потребност в здравната карта такава процедурата по избор на лечебно заведение, което да сключи договор с НЗОК за осъществяване на съответната медицинска дейност, не се извършва. 

 

За извършване на избора на лечебни заведения се предвижда създаването на комисия със заповед на директора на съответната районна здравноосигурителна каса.

 

„Практиката през последните години показа безконтролно и нецелесъобразно разрастване на болничната леглова база спрямо потребностите на населението чрез разкриване на немалък брой нови лечебни заведения за болнична помощ, както и чрез разкриване на нови структури в съществуващите болници. Всички тези нови болници и нови дейности се създават в резултат на определени бизнес интереси и не са съобразени с потребностите на населението от съответната медицинска дейност, като в същото време те се явяват кандидати за договаряне с НЗОК. При липсата на ясни критерии за оценка и избор на договорните партньори липсва основание за отказ от страна на НЗОК да сключи договор с някоя от кандидатстващите болници, а това допринася ограниченият финансов ресурс за болнична помощ, въпреки неговото ежегодно нарастване, да се разпределя между все повече лечебни заведения, без да се гарантира необходимото ниво на качество в медицинското обслужване за населението. 

 

Следователно при липсата на регламент за избор на лечебните заведения, с които НЗОК да сключва договори, значителен превес имат пазарните интереси на лечебните заведения над интересите на населението от правилното разходване на обществения ресурс с цел получаване на достъпно (равномерно териториално разпределено) и с необходимото качество медицинско обслужване в болничната помощ“, се посочва в доклада на здравния министър.

 

Изборът на болница, провеждаща активно лечение, е предвиден да се осъществява въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващ както общи за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност. 

 

Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури, формирали еднаква крайна оценка.

 

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в райони със затруднен достъп до медицинска помощ, е предвиден специален ред и критерии. 

 

Целта е да се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ в тези региони в зависимост от техните особености, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадената област.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари

ЕЕЕЕЕЕЕХ КОГА И НИЕ ЩЕ ИМАМЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ, С КОЯ "касичка"  ДА СКЛЮЧИМ ДОГОВОР?! НЯМАМ ДУМИ ЗА БЕЗОЧИЕТО И НАГЛОСТТА НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ , НЗОК И ВСИЧКИ ЛАКЕИ(OWME.RP[R)......