Публикация

Доброволното здравно осигуряване отчете ръст


Брутният премиен приход за 2009 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 38 млн. 258 хил. лв., като се наблюдава ръст от 26,3 % на годишна база.

Статистиката на Комисията за финансов надзор показва, че изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 21 млн. 736 хил. лв. и нарастват с 3% на годишна база.

Към края на 2009 г. общият размер на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения), възлиза на 12 млн. 356 хил. лв., отчитайки намаление от 5,4 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 13,8 % на годишна база и възлиза на 67 млн. 852 хил. лв. Собственият капитал на дружествата нараства с 18,2 % на годишна база и достига 44 млн. 850 хил. лв.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 33,5 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,9 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Броят на осигурените в частни здравни фондове е спаднал наполовина. В края на 2009 г. хората, които допълнително се осигуряват за здраве, са 177 907 души, при 356 863 към края на 2008 г.

" }-->

Коментари