Публикация

Изискването за двама специалисти по клинична пътека се оказа незаконно


Състав на Административния съд в Търговище определи изискването на здравната каса към болниците за двама специалисти по клинична пътека като незаконно.

Това съобщи Центърът за защита правата в здравеопазването.

Изискването беше въведено на 12 януари с писмо на изпълняващия длъжността директор на НЗОК Александър Огнянов, подписано и от председателя на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов.

Административното дело, по което се е произнесъл съдът в Търговище, е образувано по жалба на МБАЛ-Попово. Повод е отказът на директора на РЗОК да сключи договор по четири клинични пътеки с болницата поради липсата на двама специалисти ортопеди-травматолози.

В мотивите на съда е посочено, че нито в общите, нито в специалните условия за сключване на договори между здравната каса и лечебните заведения за болнична помощ има посочено изискване за наличие на двама специалисти.

Съдът също така е приел, че е недопустимо със съвместни указания на БЛС и НЗОК да се допълва нормативната уредба и че писмото на директора на касата и председателя на управителния съвет на лекарския съюз не може да служи като основание за отказ да се сключи договор с изпълнителя на медицинска помощ. Ето защо с решение No 40 от 13.05.2010 г. Административният съд в Търговище е отменил отказа.

РЗОК е осъдена да заплати и разноските по делото. След влизането в сила на решението на съда многопрофилната болница в Попово може отделно да поиска от НЗОК да изплати обезщетение за пропуснати ползи в резултат на неправомерния отказ за сключване на договор.

Коментари