Публикация

Прието е ново фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически болести

Прието е ново фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически болести

.


Фармако-терапевтичното ръководство по кожни и венерически болести е прието от Националния съвет по цени и реимбурсиране. Това се прави съгласно чл. 259, т. 4 от ЗЛПХМ утвърждава, отменя или изменя Фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

 

В него са включени актуалните препоръки за лечение на различни видове дерматити, псориазис и други кожно-венерически заболявания. 

 

Цялото ръководство може да свалите и видите в прикачения файл. 

 

Прикачени файлове

pdf
Фармако-терапевтично ръководство д...

Коментари