Публикация

Касата дължи пари на джипитата за декември и януари

Това се казва в отворено писмо, рапространено и до медиите


Здравната каса дължи на общопрактикуващите лекари суми на ИМП за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст за месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. Не са извършени и плащанията по националните програми за васксинопрофилактика за месец януари 2018 г. 

Това се казва в отворено писмо на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, НЗОК, здравната комисия и БЛС. То е подписано от доц. Любомир Киров. Точната сума не е назована.

Дължимите пари са за пенсионери и ваксинопрофилактика

Ето пълният текст на писмото:

 

"Към днешна дата- 09.03.2018 г., МЗ и респективно НЗОК, като разпределител, за пореден път не сте изплатили дължимите суми на ИМП за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст за месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. при условие, че ОПЛ сме подали отчети и за месец февруари 2018 г., спазвайки наложените въпреки нашето несъгласие промени в начина на отчитане в ЗЗО. Не са извършени и плащанията по националните програми за васксинопрофилактика за месец януари 2018 г.

Не е ясно основанието, на което отново едностранно не се спазват, произтичащи от закона и НРД задължения и то не от страна на ОПЛ, без да се понася отговорност за тези действия. Настояваме да се съобразите със законовите разпоредби и в най-кратък срок да изпълните задълженията си произтичащи от тях.

За УС на НСОПЛБ: Доц. д-р Любомир Киров, дм София (Председател на НСОПЛБ, Национален консултант ОМ)"

Коментари

.