Публикация

Започват съкращения във варненската АГ болница


Ръководството на Специализираната АГ болница във Варна намалява част от персонала. Управителят д-р Петър Атанасов обясни, че това е антикризисна мярка, която обаче няма да доведе до понижаване качеството на предлаганите медицински услуги.

Засега от съкращенията са засегнати само работещи в пенсионна възраст или на половин щатна бройка.

Продължава забавянето на плащанията на заработените средства от страна на НЗОК. Касата е превела сумите само за януари и февруари, като от полученото за февруари са изплатени заплатите за март.

Друг проблем са задълженията към доставчиците на енергия, медикаменти и консумативи. Най-сложни са отношенията с Е.ОН и „Варнагаз”, които по решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изискват всеки месец авансово плащане за отчетния период.

Към „Варнагаз” не са издължени две авансови вноски за май и юни в размер на 3800 лв. и 3400 лв. Към Е.ОН не са изплатени две вноски за 6000 лева за май, като при приключване на месеца ще се добавят още 3000 лева.

 

Коментари