Публикация

УСБАЛО и с пластична хирургия

УСБАЛО и с пластична хирургия

Операциите са предназначени за пациенти с отстранени органи или тъкани следствие на лечението на онкологичното им заболяване. Интервенциите ще се извършват от д-р Йордан Йорданов 


В Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) вече се извършват и пластично-възстановителни корекции. 

 

Те са предназначени за пациенти с отстранени органи или тъкани следствие на лечението на онкологичното им заболяване. Най-често се налагат при диагнози като рак на гърдата, на главата и шията, на кожата.

 

Операциите ще се извършват от д-р Йордан Йорданов, дм FEBOPRAS. Той е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършил е медицина в МУ-София с награда „Златен Хипократ“. През 2012 г. защитава докторска степен по специалност пластично-възстановителна и естетична хирургия към Медицинския факултет на Университет Комплутенсе – Мадрид (Испания). Д-р Йордан Йорданов, УСБАЛО

 

Специализирал е в САЩ, Испания, Белгия и България. Носител е на почетен знак на Българския лекарски съюз. Член е на Европейския борд по пластично-възстановителна и естетична хирургия (EBOPRAS), на Испанската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия (SECPRE), на Американската асоциация по естетична пластична хирургия (ASAPS). 

 

Основни направления в работата му са реконструктивната и естетична хирургия в областта на главата и шията и хирургията на женската гърда. 

 

Записвания за прегледи може да направите на регистратурата на болницата.

Коментари