Публикация

ПРО БОНО СЕМИНАР ОТ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 30 МАРТ 2018

ПРО БОНО СЕМИНАР ОТ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 30 МАРТ 2018

Събитието е про боно за всички членове на БАЛИ през 2018 г. Заявление за членство в Българска асоциация за лекарствена информация вижте на www.badibg.org


 

На 30 март 2018 г., от 12:30 ч., в хотел „Форум”, София, Българска асоциация за лекарствена информация открива обучителния сезон за годината с про боно събитие на теми:

▪ Козметични продукти – актуална регулаторна рамка

▪ Хранителни добавки – актуална регулаторна рамка

▪ Безопасност на храни и надзор на пазара

▪ Лекарствени продукти с добре установена употреба

▪ GDPR – новият регламент за защита на личните данни

▪ Биопринтиране, 3D и 4D принтиране на лекарствени продукти

 Лектори в семинара ще бъдат утвърдени експерти от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАХБ), УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев”, Медицински университет – София, както и представители на фармацевтичната индустрия, и иновативните софтуерни решения.

Изключително актуалната темата за метаболитния синдром ще бъде представена от специалисти от университетската болница по ендокринология „Академик Иван Пенчев”. В сесията, ще бъдат разгледани ключови подтеми на метаболитния синдром – дефиниция, усложнения, различия, свързани с пола, нефармакологична и фармакологична превенция.

Представител на БАХБ ще презентира темата „Безопасност на храните и надзор на пазара”, която включва законовата рамка, съвременните аспекти и практики в надзора на пазара, както и нелоялни търговски практики.

Преглед на настоящето законодателство и етикетиране на хранителните добавки с оглед безопасността и информираността на пациента ще бъде представен от Настим ЕООД.

Общият регламент за защита на данните на ЕС или EU General Data Protection Regulation (GDPR) е най-важната промяна в Европейското законодателство, касаещо защитата на личните данни от 20 години насам. Директивата, въвеждаща нови изисквания за работа с личните данни и засягаща всяка организация или бизнес в ЕС, ще бъде представена от софтуерната компания Global Consulting. Задължителният регламент влиза в сила от 25 Май 2018 г.

Актуалната тема за 3D и 4D принтирането при лекарствените продукти ще бъде представена от проф. Милен Димитров – заместник декан, ФФ, МУ-София.

Законодателството при козметичните продукти и тяхната безопасност ще бъде представено от проф. Татяна Бенишева – преподавател в МУ- София и Медицински колеж – София, председател на БАЛИ.

В темата „Лекарствени продукти с добре установена употреба”, Пейко Ангелов – БАЛИ, ще представи регулаторната рамка в ЕС, предизвикателствата, сравнителен анализ и примери от международната практика.

Събитието е про боно за всички членове на БАЛИ през 2018 г. Регистрацията за участие се заявява чрез форма, публикувана на интернет страницата на асоциацията – www.badibg.org, където може да бъде открито и заявлението за членство в Българска асоциация за лекарствена информация.

Повече информация за останалите предстоящи обучителни събития на БАЛИ, може да бъде открита на www.badibg.org или във Facebook страницата на асоциацията.

Коментари