Публикация

Консултативен център работи по програмата за майчино и детско здраве

Консултативен център работи по програмата за майчино и детско здраве

Със заповед № 72/ 13.07.2016 г. в СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Ив.Митев"- София е създаден на функционален принцип Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве (ЗКЦ).


Със заповед № 72/ 13.07.2016 г. в СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Ив.Митев"- София е създаден на функционален принцип Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве (ЗКЦ). Центърът работи в изпълнение на "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020".

добър педиатър София

Дейността на Здравно-консултативния център включва:

1. Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, в хода на тяхното болнично лечение и/ или амбулаторно проследяване и лечение;
2. Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, вкл. психологическа подкрепа и превенция на изоставени деца, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на място в ЗКЦ или в дома, по искане на лекар от същото или от друго лечебно заведение ;
3.Изготвяне на индивидуални планове за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване и продължителна здравна грижа за деца с хронични заболявания (диабет, вродени хематологични заболявания, недоносени, вродени неврологични заболявания);
4. Насочване на децата :
-когато са хоспитализирани;
-от специалист в извънболничната помощ
- от личен лекар
-сами

Към Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве работят шест( 6 ) експертни комисии:


1. Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с диабет в състав:
Председател: проф. д-р Мая Константинова - 02/ 81 54 241
Секретар:м.с. Ирена Митова
Членове: 1. Д-р Радка Савова
2. Д-р Маргарита Аршинкова
Резервни членове: Доц. Елисавета Стефанова
Д-р Красимира Казакова
Психолог: Даниел Иванов Троев

 

2. Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания в състав:
Председател: Д-р Наталия Минчева - 02/ 81 54 221/ 276
Секретар: ст.м.с. Мария Бончева
Членове: 1. Д-р Кръстина Маноилова
2.Проф.Владимир Спасов
Резервни членове: 1. Д-р Маргарита Ганева
2.Д-р Камелия Бачовска
Психолог: Румянка Милушева


3.Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на недоносени деца в състав: 
Председател: Доц. д-р Ралица Георгиева - 02/ 81 54-316/ 222
Секретар: ст.м. Стефка Александрова
Членове: 1. Д-р Диана Дянкова
2.Д-р Диана Влахова
Резервни членове:1. Д-р Валентина Томова
2.Д-р Зорница Малинова 
Психолог: Румянка Милушева

 

4.Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени неврологични заболявания в състав:
Председател: Доц. д-р Даниела Авджиева - 02/ 81 54 271
Секретар: ст.м.с. Т.Василева
Членове: 1. Проф.д-р Иван Литвиненко
2.Д-р Божидарова
Резервни членове: 1.Д-р Стаматова
2.Д-р Тачева
Психолог: Румянка Милушева

 

5.Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с детска церебрална парализа в състав:
Председател: Д-р Ана Ковачева - 02/ 828 48 81
Секретар: гл.м. с. Илиянка Георгиева
Членове: 1. Д-р Лариса Куртелова
2.Д-р Катя Радославова
Психолог: Вера Николова

 

6. Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени сърдечни малформации в състав към НКБ:
Председател: Проф. д-р Маргарита Цонзарова 
Секретар:м.с. Сашка Петрова - 02/ 921 71 08 
Членове: 1. Доц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева
2.Д-р Христинка Василева Нацкова-Маринова
Психолог: Мила Илиева Маркова
Резервни членове: Д-р Любомир Георгиев Димитров 
Д-р Елисавета Димитрова Левунгиева
Д-р Елена Георгиева Зердева
Галина Аспарухова- психолог

 

За допълнителна информация:
Координатор и социален работник: С. Ганишева
02/ 81 54 350

Комисиите заседават 4 пъти месечно, т.е веднъж седмично.

График на заседанията на комисиите:

1. Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с диабет заседава всеки четвъртък от 14 ч. до 15 ч.
2. Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания заседава всяка сряда от 14 ч. до 15 ч.
3. Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на недоносени деца заседава всеки вторник от 14 ч. до 15 ч.
4. Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени неврологични заболявания заседава всеки понеделник от 14 ч. до 15 ч.

Коментари