Публикация

МУ-Плевен ще бъде домакин на Втората Международна ХАЙФУ Конференция в началото на юни 

МУ-Плевен ще бъде домакин на Втората Международна ХАЙФУ Конференция в началото на юни 

За 5-годишния си опит ХАЙФУ Центърът към УМБАЛ "Света Марина" - Плевен, България, под ръководството на доц. д-р Добромир Димитров, се превръща в един от "Центровете за върхови постижения" в Европа с богат опит от почти 500 неинвазивни ултразвукови аблации
На 08 юни 2018 г. в Телекомуникационния ендоскопски център към Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще се проведе Втората Международна ХАЙФУ Конференция на тема „Current Clinical Practice and Future Avenues“.

Целта на форума е да бъде направен окончателен доклад за резултатите от двустранния научен проект, озаглавен "Проучване на възможностите на ХАЙФУ технологията за лечение на миомна болест при български и китайски пациентки като неинвазивен, алтернативен на хирургията метод“. Двустранният проект се финансира от Министерството на науката и технологиите на Китайската Народна Република и Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката на Р България. Партньори по проекта са Медицински университет - Плевен, ХАЙФУ Център към УМБАЛ "Света Марина" - Плевен и Втора асоциирана болница към Медицинския университет Чонгчинг, Китай. За втори път форумът ще се превърне в платформа за обмен на знания, идеи и опит между специалисти в различни клинични приложения на HIFU (Хайфу) терапията с по-широк кръг от медицинска аудитория на национално и международно ниво. Част от гост-лекторите на събитието са професори от водещи клинични центрове в Европа – Испания, Германия и Италия, както и китайските партньори от Втора асоциирана болница към Медицинския университет Чонгчинг, Китай. 


Първата у нас международна конференция за приложение на иновативната Хайфу технология за лечение на тумори без скалпел или т. нар. „Ултразвукова хирургия“ се проведе на 22 април 2016 г. в Медицински университет - Плевен. Форумът привлече аудитория от над 150 специалисти от България, Румъния, Македония, Гърция, Литва и Русия, които се запознаха с опита на водещи лектори от университетските болници в Барселона, Испания; Бон, Германия; Чонкчинг, Китай, както и от Румъния и България. 
Лечението с високоинтензивен фокусиран ултразвук HIFU (Хайфу) се въвежда и разработва като новаторски неинвазивен метод за термична аблация на доброкачествени и злокачествени солидни тумори през последните 17 години. За 5-годишния си опит ХАЙФУ Центърът към УМБАЛ "Света Марина" - Плевен, България, под ръководството на доц. д-р Добромир Димитров, се превръща в един от "Центровете за върхови постижения" в Европа с богат опит от почти 500 неинвазивни ултразвукови аблации. 

 

Коментари