Публикация

ПРОБЛЕМЪТ БИСФЕНОЛ А В БЪЛГАРИЯ – ПЪРВИ ПРОУЧВАНИЯ

Бисфенол А, специфична миграция, проучвания за съдържанието ма мономера в поликарбонатни пластмаси и епоксидни покрития


Резюме. Бисфенол А (ВРА) е химично вещество, използвано основно в производството на поликарбонатни пластмаси, епоксидни смоли и като неполимерна добавка към други пластмаси. Поликарбонатите, произведени от бисфенол А, обикновено имат добра оптична чистота, устойчиви са на удар и са еластични при стайна и по-ниска температура. Това ги прави идеални при направата на различни продукти за употреба: бебешки шишета за хранене, съдове за микровълнови печки, съдове за съхраняване на храни, бутилки и контейнери за минерална и обикновена вода. Бисфенол А се използва и за покритие на вътрешната страна на металните кенчета за храни и напитки. Покритието е необходимо за предпазване от корозия на кенчетата и от замърсяване на храните и напитките с разтворени метали. Помага също за предпазване на консервираните храни от бактериално замърсяване, запазвайки качеството и вкуса на хранителните продукти. Интересът към бисфенол А се дължи на факта, че е съединение, което се свързва с естрогенните рецептори, поради което се счита,
че е „endocrine disruptor”. Известна е неговата токсичност по отношение на репродуктивната и нервната система. Основната цел на настоящата разработка бе да се направят първи проучвания за България относно специфичната миграция на бисфенол А. Изследвани бяха поликарбонатни контейнери за вода, безалкохолни напитки, съхранявани в метални кенчета с
епоксидно покритие, и бебешки шишета за хранене и чаши. Беше използван HPLC метод с FL детекция.

Прикачени файлове

doc
Проблемът Бисфенол А в Вългария

Коментари