Публикация

Проучване върху миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат

Целта на настоящето проучване е разработване и внедряване на течнохроматографски метод с UV детекция за определяне на специфичната миграция на терефталова киселина, както и проучване на миграцията й в пазарни проби води, съхранявани в РЕТ бутилки.


Резюме

Терефталовата киселина е органично съединение, което намира широко приложение в производството на материали, влизащи в контакт с храни. Тя е с ниска токсичност и e известно, че действа като „endocrine disruptor”. Не предизвиква дразнене на очите и кожата. При по-продължителна експозиция може да причини увреждане на уринарния тракт и тестисите. Терефталовата киселина се използва като мономер за производството на полиетилентерефталат (PET) бутилки за минерална вода и безалкохолни напитки, синтетични влакна, полиестерни филми и други. Възможна е миграция на остатъчни количества от мономера в храните и напитките, които се съхраняват в РЕТ опаковки. Съгласно Европейското законодателство в Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни е определена граница на специфична миграция за терефталовата киселина от 7.5 mg/kg.

Целта на настоящето проучване е разработване и внедряване на течнохроматографски метод с UV детекция за определяне на специфичната миграция на терефталова киселина, както и проучване на миграцията й в пазарни проби води, съхранявани в РЕТ бутилки. Постигнатите граници на количествено определяне (LOQ) и на откриване (LOD) на метода са съответно 0.5 mg/kg и 0.1 mg/kg. Бяха изследвани 132 броя проби РЕТ бутилки с различни води, за да се установи има ли миграция на мономера във водата.

Прикачени файлове

doc

Коментари