Публикация

Кредитите, взети от обучителния модул на БЛС в CredoWeb, ще важат и в Европа

Кредитите, взети от обучителния модул на БЛС в CredoWeb, ще важат и в Европа

Съсловната организация направи европейска заявка продължаващото медицинско обучение да стане задължително


Кредитите, взети от модула за Продължаващо медицинско обучение (ПМО) на Българския лекарски съюз (БЛС)  в CredoWeb, вече ще важат в Европейския съюз, както и в асоциираните страни на Европейския съюз на медицинските специалисти – Армения, Турция, Израел, Сърбия, Грузия, Ирак, Ливан, Тунис и Мароко. Договорът, подписан след 2 години преговори между съсловната организация на лекарите у нас и Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS), предвижда всички форми на ПМО да се признават от UEMS – посещение на конгреси, лекции, симпозиуми в България  и в чужбина,  дистанционно обучение, обучение с научни списания,  учебници, монографии, авторство на лекции, публикации, постери, доклади за нежелани лекарствени реакции, специални изпити с оценка. От 2015 г.

 

БЛС реализира дистанционното  си ПМО в електронен вариант в CredoWeb -

 

иновативната платформа за дигитална комуникация.

Договорът бе подписан на международна конференция в София на тема: „Продължаващото медицинско обучение гарант за качество в професионалната практика и за безопасността на пациента”.

„Това сътрудничество ще позволи критериите за ПМО да бъдат уеднаквени и признати с тези в Европа, САЩ и Канада. Дава се  възможност и за акредитиране на всички  медицински форуми в България по европейски стандарт и за пълното им признание в цял свят“, заяви д-р Ромуалд Крайевски, президент на UEMS.

Председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев подчерта, че организацията е изключително щастлива, защото българската медицинска общност по нищо не отстъпва на европейската. „Крайно време е българските лекари да си вдигнат главите, от тях зависи дали ще се възползват от предоставените им възможности за повишаване на тяхната квалификация - каза той. – Този договор е мотив за бъдещия път на медицината, за утвърждаването и развитието на ПМО, което ще създаде предпоставки за сериозно научно развитие на колегите по целия свят и ще се превърне в медиатор на добри медицински практики и ценности.  

Европейският съюз на медицинските специалисти е най-старата неправителствена медицинска организация в Европа. Обединява над 1,6 милиона лекари с различни специалности от страните-членки на ЕС и асоциираните към него държави. Отговаря за хармонизиране на обучението по 43-те признати медицински специалности, като работи в над 50 медицински направления, приобщавайки представители на академичните среди от всяка страна. Структурите ѝ са в тясна колаборация с Европейската комисия, с Европейския парламент, с европейските медицински организации и научни дружества.

Президентът на UEMS д-р Ромуалд Крайевски (вляво) обяснява, че критериите за ПМО в България ще бъдат уеднаквени с тези в Европа, САЩ и Канада
„Системата на здравеопазването трябва да подкрепя продължаващото медицинско обучение и развитие, абсолютен приоритет е изграждането на европейска платформа за за актредитация и признаване на европейските кредити”, изтъкна проф. Василиос Папалао, генерален секретар на  UEMS. Той подчерта, че според прогнозата

 

към 2020 г. в Европа ще има недостиг от близо 1 млн. здравни специалисти

 

и единственият начин да се реши този проблем е стандартизацията и акредитацията на обучението. По думите му в продължаващото медицинско обучение и развитие все  по-голяма ще става ролята на технологиите, на електронните платформи и на електронните библиотеки.

Председателят на Акредитационния съвет на БЛС д-р Юлиян Йорданов проследи историята на ПМО като съвременна,  достъпна и ефективна форма на обучение в България и обърна внимание върху най-новата форма – електронната в CredoWeb. Той обясни подробно принципите на обучението и сертифицирането в е-ПМО и показа как точно протича то. За пореден път

 

той постави акцент върху факта колко е важно ПМО да стане задължително със закон

 

Зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова представи подробен анализ за липсата на мотивация на лекарите в България да повишават квалификацията си. Според статистиката България е една от 4-те страни в Европа, в които ПМО не е задължително, което не създава достатъчно стимул за развитие и качество на медицинската гилдия.

„Законовата регламентация на ПМО трябва да бъде решена на базата на съгласие между БЛС и Съюза за медицинските специалисти”, каза д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната здравна комисия. Въпреки че още няма законодателно решение, тя поздрави БЛС за успеха и потвърди волята си за конструктивен диалог със съсловната организация.
„Това начинание на БЛС е ново стъпало, по което всички ние тръгваме. Обучението за специалност винаги е било държавен приоритет, но грижата за израстването на нашите колеги е приоритет на съсловната организация. Точно поради тази причина е необходимо да си помагаме и подкрепяме, така че да създадем ново качество на медицинската професия, насочено към хората“, сподели здравният зам.-министър Бойко Пенков.

 

Лиляна ФИЛИПОВА

 

Коментари

Анонимен
22 мар 2018 13:05

Поредното формално начинание.Секция  следдипломно обучение в БЛС не познава законите и тенденциите от последните години, няма изграден модел на поведение и отшението и съществуването е формално. Макар, че има ресурс, БЛС не е развил заложената от законодателя възможност за дистанционно обучение. От платформата на кредоуеб има какво да се желае, както и от възможността за дискусия по посочените теми.