Публикация

Критериите на ПМО у нас вече са уеднаквени с европейските

Това стана, след като БЛС подписа знаков договор с Европейски съюз на медицинските специалисти


БЛС беше домакин на първата по рода си международна конференция на тема: „Продължаващо медицинско обучение – гарант за качество в професионалната практика и за безопасността на пациента“. След повече от две годишни усилия от страна на представители на Български лекарски съюз, съсловната организация постигна договорка за дългосрочно сътрудничество с UEMS /Европейски съюз на медицинските специалисти/.

Това ще позволи продължаващото медицинско обучение на лекарите в България да бъде стандарт за качество, както на територията на страната, така и в Европа.

 

Поводът на събитието беше официалното подписване на договор за сътрудничество между българската съсловна организация и европейската институция. Това ще постави началото на унифициране критериите на ПМО с тези в Европа и ще даде възможност за акредитиране и сертифициране на медицинските форуми и всички останали форми на ПМО у нас по европейски стандарт.

 

БЛС подписа догово с UEMS

Чуждестранното присъствие от представители на UEMS беше в лицето на д-р Ромуел Крайевски – президент на европейската организация, проф. Василиос Папалао – гл. секретар и д-р Бернард Майе - ковчежник. Събитието уважиха председателят на здраваната комсия д-р Даниела Дариткова, проф. Георги Михайлов, член на комисията по здравеопазване, проф. Анелия Клисарова – член на комисията по образование и наука, зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков и представители на медицински организации, синдикати, университети, пациентски организации, директори на големи лечебни заведения и др.

 

Д-р Венцслав Грозев, председател на БЛС откри събитието с приветствие към гостите, като изтъкна важността на мероприятието и ползите от сътрудничеството на България с Европейската институция:

„Присъствието на всички тук, днес, е мотив за бъдещия път на медицината, за утвърждаването и развитието на ПМО, което ще създаде предпоставки за сериозно научно развитие на колегите по целия свят и ще се превърне в медиатор на добри медицински практики и ценности“, сподели председателят на съсловната организация. Д-р Грозев добави, че нивото на компетентност на медици в България по никакъв начин не отстъпва на европейското, но от българските лекари зависи дали те ще се възползват от предоставените им възможности за повишаване на квалификацията си.

Д-р Даниела Дариткова приветства постижението на съсловната организация и заяви готовност за пълноценно сътрудничество между здравната комисия и БЛС.

„Това сътрудничество е от изключително значение за медицинската общност в България, тъй като е предпоставка за високо качество на здравната услуга, което гарантира здравна сигурност на българските пациенти. Поздравявам БЛС за начинанието и независимо, че все още не сме открили законодателни решения за механизмите по които ще се реализира продължаващото обучение, сме готови за предложения и конструктивен диалог със съсловната организация“, коментира д-р Дариткова.

Зам. министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, изрази пълна подкрепа от името на Министерство на здравеопазването за подобряване колаборацията между българската и европейската медицински общности.

„Това начинание на БЛС е ново стъпало, по което всички ние тръгваме. Обучението за специалност винаги е било държавен приоритет, а грижата за израстването на нашите колеги е приоритет на съсловната организация. Точно поради тази причина е необходимо да си помагаме и подкрепяме, така че да създадем ново качество на медицинската професия, насочено към хората“, сподели зам.-министър Пенков.

В своето експозе, президентът на UMES – д-р Ромуел Крайевски,  изтъкна големите ползи за България от подписването на двустранното споразумение с БЛС: 

“Това сътрудничество ще позволи критериите за ПМО да бъдат уеднаквени и признати с тези в Европа, САЩ и Канада. Дава се  възможност и за акредитиране на всички  медицински форуми в България по европейски стандарт и отново пълното им признание в цял свят“, коментира д-р Крайевски.

Коментари