Публикация

ВМА с нов заместник-началник по диагностично-лечебната дейност

Полк. доц. д-р Владимир Василев е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България


Полк. доц. д-р Владимир Василев, д.м. е новият заместник-началник на Военномедицинската академия по диагностично-лечебната дейност.

 

В изпълнение на заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

 

Пожелавам Ви успешна работа, защото това е един много труден ресор, който изисква изключително много знания, умения и бързо съобразяване в конкретната ситуация, коментира началникът на ВМА бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

 

Полк. доц. д-р Владимир Василев Василев, д.м. завършва медицина в гр. София през 1989 г. Печели конкурс за академичната длъжност „Асистент” към Клиниката по изгаряния на ВМА, базирана в и-т „Пирогов“. Има придобити специалности по обща и по пластична хирургия, както и „Здравен мениджмънт”. 

 

В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности: началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия към Катедрата по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА; ВРИД началник на Клиниката по орална, челюстна, лицево-челюстна и пластична хирургия на ВМА; началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия; началник Клиника по „Пластична хирургия’’; началник на Катедра „Пластична хирургия и дерматология”.

 

От 14 март 2018 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

 

Преминал е през редица курсове, специализации и стажове по пластична хирургия, лазерна хирургия  и лечение на изгаряния, в това число в Междуармейски център в Рошфор, Франция; Армейски център по Изгаряния „Перси” в Париж, Франция, Военна болница „Кралица Астрид” в Брюксел, Белгия; болница „Assuta” в Тел Авив, Израел; Атина, Гърция. Има изкарана специализация по Mohs микрографска хирургия Клиника по Mohs хирургия.

 

През 2013 г. придобива научна степен „Доктор”, а две години по-късно е избран за „Доцент” към Катедра „Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия”.

 

Преподавателската дейност на доц. Василев датира от 1992 г., участва в обучението на военни и цивилни лекари в областта на изгарянията и пластичната хирургия. Води лекции, упражнения и семинари. Извън аудиторната му заетост е като ръководител на индивидуално обучаеми и ръководител на курсове. Разработва учебни планове, програми и лекции. Изнася лекции пред обучаеми курсисти към БЧК и медицински сестри, военни и цивилни лекари. Обучава специализанти по „Пластична хирургия”.

 

Полк. доц. Владимир Василев е защитил дисертация на тема „Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми, изискващи пластично възстановяване”. Автор и съавтор е в две монографии и един учебник. Има над 60 публикации в български и чужди медицински списания, както и редица участия в конгреси у нас и в чужбина.

 

От 2000 г. е съосновател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, на която е активен член. През годините е бил трежърър и заместник-председател на асоциацията.

 

Член е на множество български и чуждестранни асоциации по пластична, естетична хирургия и изгаряния: „Българското дружество по пластична хирургия и изгаряния”; „Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BULAPRAS и нейн съосновател; „Балканската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BAPRAS;  „Европейската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” ЕPRAS;  „Международната конфедерация на асоциациите по пластична хирургия“ ICOPLAST; „Световната асоциация по естетична хирургия” ISAPS; „Европейската асоциация по естетична хирургия” EASAPS; „Световната асоциация по изгаряния” IBA.
Владее английски, френски и руски език.

 

Снимка: Вяра Йовева, фотограф на Министерство на отбраната

Коментари