Публикация

С Национална студентска сесия ще отбелязват 10 години от създаването на Факултет „Здравни грижи“

С Национална студентска сесия ще отбелязват 10 години от създаването на Факултет „Здравни грижи“

За периода са дипломирани 496 медицински сестри и 222 акушерки 

10 години от основаването си ще отбележи по време на Националната студентска сесия „Здравните грижи през 21 век – предизвикателства и перспективи“ на 22 – 23 март 2018 г., Факултет “Здравни грижи “ на МУ-Плевен.

През 2018 година се навършват 10 години от създаването на Факултет „Здравни грижи“ като основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) с решение на Народното събрание на Р България от 16.10.2008 г. За 10 години във Факултета са дипломирани 496 медицински сестри и 222 акушерки. Тържественото отбелязване на годишнината е част от програмата на Шестата Националната студентска сесия „Здравните грижи през 21 век – предизвикателства и перспективи“ на 22 и 23 март в Телекомуникационния ендоскопски център.
Началото на създаването на Факултета по здравни грижи се поставя на 26.06.2006 г. с разкриването на катедра “Сестрински и акушерски грижи” към факултет “Обществено здраве”. С решение от 07.02.2008 г., Акредитационният съвет (АС) на Националната Агенция за оценяване и акредитация (НАОА) дава положителна оценка на проекти за откриване на специалности от регулираните професии „Акушерка” и „Медицинска сестра” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ във Факултета по обществено здраве. АС на НАОА от 28.02.2008 г. дава положителна оценка на Проекта за откриване на факултет „Здравни грижи” като основно звено в структурата на МУ-Плевен за обучение по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Структурата на Факултета е съставена от 5 катедри: „Сестрински терапевтични грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Акушерски грижи“, „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“ и „Рентгенология“ и Студентска канцелария. Успешно са защитени общо 4 процедури за програмна акредитация на специалностите и 2 процедури за разширяване на капацитета. 
Тържеството по повод на 10-годишнината от създаването на Факултет „Здравни грижи“ се организира с подкрепата и любезното съдействие на АЕЦ-Козлодуй ЕАД.

 

Виж програмата: 

 

Коментари