Публикация

Експерт „Лекарствена безопасност”

Изисквания: висше образование - медицина, фармация, фармакология; английски език


„Софарма“ АД обявява подбор на кандидати за длъжността: Експерт „Лекарствена безопасност”.

 

Изисквания за заемане на длъжността:
-    Висше образование – медицина (хуманна, дентална, ветеринарна), фармация, фармакология;
-    Английски език писмено и говоримо (минимум В2 ниво);
-    Компютърна грамотност – умения за работа с Microsoft Office, бази данни, интернет приложения;
-    Умения за анализиране на нормативни документи, статии, доклади, клинични проучвания и клинични случаи;
-    Умения в областта на medical writing (писане на доклади и становища);
-    Познания и опит в дейности, свързани с лекарствена безопасност или медицинско-регулаторни дейности ще се считат за предимство.

 

Основни функции на длъжността:

-    Изготвяне на регулаторни документи по лекарствена безопасност (периодични доклади по безопасност, планове за управление на риска);
-    Системен анализ и оценяване на профила на безопасност на продуктите на компанията;
-    Оценка, кодиране, документиране и предоставяне на регулаторните органи на информация за нежелани лекарствени реакции към продукти на компанията;
-    Въвеждане на информацията за нежелани лекарствени реакции в база данни и, при необходимост, електронно докладване до регулаторните органи;
-    Системен преглед и оценка на местната и световната научна литература за информация, касаеща лекарствената безопасност на продуктите на компанията;
-    Непрекъснато информиране за новости в областта на законодателството по лекарствена безопасност. 

 

Ние предлагаме:

-    Последователно и задълбочено обучение във всички аспекти на лекарствената безопасност.
-    Отлични условия на труд в млад и амбициозен колектив.
-    Интелигентна среда с възможност за контакти в страната и чужбина.
-    Възнаграждение - заплата и социален пакет.

 

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, ще очакваме да ни изпратите автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

 

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари