Публикация

Противостафилококов човешки имуноглобулин: приложение и практика

Сборник научни трудове от 6-та Национална конференция по инфекциозни болести „Новопоявяващи и възвръщащи се инфекциозни заболявания”, 07-09 октомври 2010, Сливен, България


Баймакова М, Денинска М, Попов Г, Плочев К. Противостафилококов човешки имуноглобулин: приложение и практика. 6-та Национална конференция по инфекциозни болести „Новопоявяващи и възвръщащи се инфекциозни заболявания”, 07-09 октомври 2010, Сливен, България. Сборник научни трудове, 2011, 129-132.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 март 2018

Прикачени файлове

pdf
Human Antistaphylococcal Immunoglo...

Коментари