Публикация

Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни

Лечението на субклиничния хипотиреоидизъм с левотироксин може да е свързано с повишен риск от смърт при възрастни пациенти над 65 години.


     Съвсем ново проучване разкрива,  че лечението на  субклиничния  хипотиреоидизъм  с левотироксин*  може да е свързано с  повишен  риск от смърт  при възрастни пациенти  >65 години.   Този факт  бе  съобщен  от  prof. J. Meyerovitch  (Israel)  на  годишната среща  ENDO 2018  в  Чикаго (САЩ). 

     Субклиничният хипотиреоидизъм,  който е сравнително чест и не добре дефиниран като  заболяване и клинична изява  се характеризира с намалена, но компенсирана  тиреоидна функция – нива на ТСХ  <10 mIU/L и нормални стойности на тиреоидните  хормони.  Неизяснен и дискусионен момент е  дали дискретната тиреоидна  хипофункция  е рискова  – особено за сърдечно-съдовата система и менталното здраве, от което произтича дилемата  да се лекува  или да не се лекува  с левотироксин. 

     Авторите на проучването са   определили   колко  от пациентите  >65 години, чието   ТСХ е било  между  4.2   и  10 mIU/L,   са починали  в  периода   от  2012  до  2016 година  като  са  направили сравнение с контролни индивиди,  които са били живи през същия  период.  Те са извършили съпоставяне  въз основа на възрастта, пола, коморбидния показател на Charlson, резултатите от ТСХ, продължителността на проследяване, ТСХ квартила и  са сравнили употребата на левотироксин между групите.  Изключени са били всички случаи с диагностицирани тиреоидни заболявания и тези с прилагани тиреостатици или глюкокортикоиди -   до една година преди изследването на ТСХ.  През  периода на проучването  групата на починалите  (n=419 )  е  съпоставена  с   групата на живите  индивиди (n=1558).   Анализът е показал,  че приложението на левотироксин  е  свързано със сигнификатно повишение на смъртността  (стойност на риска = 1.19).  Другите фактори  асоциирани  с леталитета   включват  възраст, сенилна деменция, застойна сърдечна недостатъчност, мозъчно-съдова болест и хронична бъбречна недостатъчност.  Отбелязва се, че  след започване на терапията с левотироксин  фрактурите на бедрената кост и предсърдното мъждене не са били по-чести   в  групата с летален изход.

 

     Основният практически извод от цитираното клинично проучване е,  че при  индивиди  >65 години,  които са  с  хормонална констелация за  субклиничен (латентен)  хипотиреоидизъм  решението за започване на лечение с левотироксин  трябва да се обмисли  много внимателно като не бива да се подхожда шаблонно.  Primum non nocere.

 

*В България се използват препаратите  L-thyroxin  и  Euthyrox.

 

Коментари

д-р Татяна Спасова педиатър
Проф Кирилов благодаря за така логично и ясно поднесената информация за ширещия се проблем със субклиничния хипотиреоидизъм!
Моят въпрос е:Има ли връзка между дискретните прояви на субклиничния хипотиреоидизъм и заместителната хормонална терапия (по отношение на половите хормони)в периода на менопауза?

Анонимен
23 мар 2018 12:32

Лечението на тиреодната дисфункция има някои особености при постменопаузалните и възрастни жени, в сравнение с младите. Хипотиреоидизмът трябва да се лекува внимателно със стремеж към по- ниска доза на Л-Т4, защото високите дози могат да предизвикат аритмии и да засилят костното разграждане. 


На въпроса: хормоно-заместителната терапия (ХЗТ) при менопаузални жени с хипотиреоидизъм, които се лекуват с левотироксин предизвиква промени в тиреоидния статус - СT4 и ТСХ. Увеличено е свързването на Т4 към повишения ТСГ (от половите хормони ), което от своя страна повишава по фид бек механизма ТСХ. Този механизъм принципно обуславя по-големи нужди от Л-T4 при жени с ХЗТ. Поради тази причина е важно при жени с хипотиреоидизъм, при които се прилага и ХЗТ,   ТСХ да се контролира често; ТСХ   се поддържа към горна референтна граница.
Поздрави,
Г.Кирилов

Аз съм на л-тироксин от 8 год .Попадам в тази група,която се цитира в статията и съм съгласна,че се подхожда шаблонно.Какво бихте ме посъветвали?

За да не "подхождаме шаблонно" би трябвало да се запозная с Вашия случай. Поздрави, проф. Г.Кирилов - тел. 0887436178