Публикация

Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?

Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?

Доклад на Проф. Емил Ковачев, д.м.н. от XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие


Преждевременното раждане е един от основните нерешени проблеми на съвременното акушерство. То заема 8-10 % от общия брой на ражданията. Този голям процент остава непроменен през последните години, въпреки сериозните диагностични и лечебни тактики и мерки.

 

Докладът разглежда най-модерните съвременни тенденции в областта на диагностиката на преждевременното раждане – някои по-нови биохимични маркери като изследване на феталния фибронектин, инсулиноподобния растежен фактор,  някои пептидни субстанции като матриксни металопротеази, лактатна дехидрогеназа, както и биометрия на маточната шийка чрез ултразвук и някои комбинирани скорови системи за оценка на риска от предтерминното раждане.  

 

Въпреки че са добре известни, тези биохимични фактори не се прилагат широко в България. Биометрията на маточна шийка чрез транвагинална  ехография също е популярен метод, но не всички акушер-гинеколози извършват това изследване рутинно в практиката си. Проблемът се усложнява от факта, че тези биохимични фактори не се покриват от НЗОК и всяка пациентка трябва да си купува нужните маркери и тестове.

 

Докладът можете да изтеглите от прикачения файл>>>

Прикачени файлове

ДОКЛАД - Преждевременно раждане

Коментари

При тази раждаемост крайно време е тези изследвания да се поемат от здравна каса