Публикация

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.

Излезе от печат бр. 1 за 2018 г. на сп. Здравна политика и мениджмънт, издание на Факултет по обществено здраве, МУ-София


СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Дискусионен клуб

Демонополизация на НЗОК – нереалистичен лозунг при неизменното статукво. Трудната дилема: демонополизация или премахване на НЗОК? Проф. д-р Веселин Борисов, дмн

 

Актуално интервю

Здравето е начин на живот. Мария Андонова-Грудлева

 

Собствени проучвания и анализи

 1. Потребност от здравна информация, източници на информация и здравно поведение сред деца и юноши от 14 до 19 години – част I. Н. Джафер, М. Грекова, Ц. Петкова
 2. Корпоративно здравно застраховане в България – инвестиция в бизнеса. Г. Павлова
 3. Общо ниво на качество на трудов живот на работещи в сферата на здравеопазването. Я. Проданова, Т. Кундуржиев, Н. Цачева, К. Любомирова, М. Янчева-Стойчева
 4. Сравнителен анализ на резултатите от проучване мнението на здравни специалисти, студенти в медицински специалности и граждани за готовността и отговора при епидемии и пандемии. Е. Насева, Н. Владимирова, В. Димитрова, А. Минкова, А. Курчатова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в подкрепа на системния подход при установяване на грешките. З. Петрова, А. Гигова, Е. Петрова-Джеретто
 2. Необходимост от системен подход към управлението на извънболничната медицинска помощ. Б. Борисова, С. Славчев
 3. Социална сигурност при здравно осигуряване. Национални и европейски аспекти. М. Деливерска,  Й. Деливерски
 4. Междуличностни отношения в група и подбор на кадри. К. Пейчева, Р. Горанова, Н. Градинарова, Л. Чакърова
 5. Здравно обслужване при доброволно здравно осигуряване чрез здравно застраховане. Й. Деливерски, М. Деливерска
 6. Насоки за оптимизиране организацията на радиологичната помощ при бедствени ситуации. В. Захариев, Д. Тодорова, Р. Етова, Цв. Михайлова

 

Новини и събития

 1. Клипинг
 2. Предстоящи през 2018 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика
 3. „Въведение в специалността здравен мениджмънт”
 4. БЛС мотивира младите лекари на България да продължават да се развиват в родината
 5. ФОЗ, МУ-София стартира нов европейски образователен проект
 6. Връчване на наградата на сп. Здравна политика и мениджмънт за 2017 г.

 

В близък план

Акад. проф. д-р Богдан Петрунов, дмн

Коментари