Публикация

Новото поколение неинвазивен пренатален тест

Новото поколение неинвазивен пренатален тест

Veracity - точен, безопасен и надежден


Какво е пренатален тест?
Това е тест за бременни жени, които проверяват своята бременност за генетични аномалии на плода преди раждането.

Какви видове пренатални тестове се предлагат?
През първия триместър на бременността се предлага тест, който включва ултразвуково изследване и биохимичен кръвен тест. В комбинация с параметри, като например възраст на майката, се изчислява риска от специфични генетични състояния на плода без действително да се изследва ДНК на плода. Точността на този скрининг тест е ниска (80- 95%).
Ако пренаталният скрининг показва, че плода има висок риск от генетични аномалии, Вашият лекар ще ви препоръча инвазивен тест като амниоцентеза или хорионна биопсия (ХБ). Тези инвазивни тестове са с висока точност (>99%), но има риск 1/200 за причиняване на аборт.
Сега с Veracity имате възможност да използвате изключително точен (>99%) и абсолютно безопасен неинвазивен пренатален тест.

Как работи Veracity™?
По време на бременността ДНК на плода преминава през плацентата в кръвообръщението на майката и циркулира заедно с нейната ДНК.
Veracity е ново поколение неинвазивен пренатален тест, който точно измерва свободната ДНК на плода в майчината кръв и открива присъствието на фетални анеуплоидии.
В лабораторията Бодимед се взима венозна проба и се изпраща в специализирана лаборатория за анализ. В тази лаборатория свободната ДНК се изолира от майчината кръв и се анализира чрез патентована биоинформативна технология от ново поколение. Резултатите се получават от Вашия лекар до няколко работни дни.

Какво открива Veracity™ теста?
Veracity установява най-честите фетални анеуплоидии генетични състояния, които се изявяват когато има абнормален брой от някои хромозоми:

  • Синдром на Даун (тризомия 21)
  • Синдром на Едуардс (тризомия 18)
  • Синдром на Патау (тризомия 13)
  • Синдром на Търнър (Монозомия X)
  • Троен X синдром (тризомия X)
  • Синдром на Клайнфелтер (XXY)
  • Синдром на Якобс (XYY)
  • Микроделеции (Di-George синдром, 1p36, Smith-Magenise синдром и Wolf-Hirschhorn синдром)
  • Определяне на пола може да се направи по желание

Колко точен и безопасен е Veracity?
Veracity™ директно изследва ДНК на плода, поради което дава висока точност (>99%) при откриването на най-честите фетални анеуплоидии.
Veracity е безопасен за Вашето дете, изисква само кръвна проба от майката и няма риск от преждевременно прекъсване на бременността, за разлика от инвазивните методи (ХБ и амниоцентеза).

Има ли възрастови ограничения за провеждането на Veracity™?
Няма. Всички бременни жени, независимо от възрастта или степента на риска, могат да направят Veracity™. Въпреки че честотата на такива генетични състояния нараства с възрастта на майката, те могат да се случат при всяка бременност. Вашият лекар ще Ви информира за степента на Вашия риск.

Кога най-рано мога да проведа Veracity?
Едно от предимствата на Veracity™ е, че можете да го направите още в 10-та седмица на бременността и бързо да получите точен резултат.

Как да направя Veracity?
Трябва да сте поне в 10-та седмица от бременността.
Попитайте Вашия лекар за ВЕРАСИТИ.
Посетете лаборатория Бодимед за еднократно взимане на венозна кръв.
Ние ще изпратим веднага пробата за анализ в NIPD.
Вашият лекар ще получи резултатите Ви в рамките на 4 до 7 работни дни.

Имате ли още въпроси?
Ако имате въпроси, моля, се свържете с нас: bodimedlaboratory@gmail.com

 

Коментари