Публикация

Европарламентът забрани „лепилото за месо”


Европейският парламент блокира разрешаването на използването на т.нар. „лепилото за месо” - тромбин.

Ензимът, който се извлича от свински или говежди животински части, може да служи за съединяване на отделни части месо за получаване на единен продукт.

По предложение на Еврокомисията тромбинът трябваше да бъде добавен към списъка с одобрени добавки за хранителни продукти. Срещу това обаче гласуваха 370 депутати.

По време на обсъждането в пленарната зала председателят на парламентарната комисия по околна среда и безопасност на храните Jo Leinen (Германия) подчерта: „Потребителите в Европа трябва да могат да знаят дали това, което купуват, е истинска шунка, или парчета месо, които са залепени едно с друго”. Различно мнение изрази Pilar Ayuso (Испания), според когото тази технология е била преценена като безопасна и вече се практикува в някои страни.

В момента държавите членки имат правото да решават на национално ниво дали да разрешат употребата на тромбин в процеса на производство на хранителни продукти.

Предложението на ЕК имаше за цел да уточни дали тромбинът е добавка в храните, която трябва да бъде регулирана на европейско ниво. Съгласно законодателството на ЕС, дадена добавка към храните може да бъде разрешена в Европейския съюз, ако носи ползи за потребителите и не ги подвежда.

Съгласно предложението на комисията, месните продукти, получени чрез употребата на тромбин, трябва да имат специално обозначение на етикета и да не бъдат използвани в ресторантите. Въпреки това депутатите прецениха, че подобни мерки няма да гарантират адекватно ниво на защита за европейските потребители.

Някои членове на ЕП изтъкнаха, че месни продукти с тромбин по-лесно може да бъдат заразени от салмонела.

Коментари