Публикация

Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия

Новите технологии бяха демонстрирани в СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" Горна Баня на 12 и 13 март


 Със съдействието на зам. декана по учебната дейност на Медицински Университет София, доц. Димитър Буланов, високотехнологичния швейцарски симулатор за артроскопия на колянна и раменна става беше предоставен на разположение на преподаватели, специализанти и студенти. Първият ден от престоя на симулатора бе отреден за преподавателския състав на катедрата по Ортопедия и Травматология към Медицински университет. След встъпителна презентация от д-р Николай Димитров, за мястото на симулацията в процеса на обучение и представяне на технологията, преподавателите тестваха възможностите на симулатора за пресъздаване не само на нормалната анатомия, но и на клинични случаи с увреди на менискуси, лабрални увреди, скъсване на ротаторния маншон, скъсване на кръстни връзки и други патологии. Съвършената техника позволява симулация на работа с различни инструменти - сонди, ножици, граспери, ретривъри и шейвъри, както и добавяне на затрудняващи сценарии - внезапно възникнало кървене, загуба на видимост и др. Вторият ден от престоя бе определен за обучаващите се. На симулатора тренираха специализантите - домакини, както и преминаващите в момента "Основен курс по ортопедия" в болницата специализанти от Варна, Плевен, Пазарджик, София и др. По-плахо бе участието на студентите, преминаващи цикъла на обучение по ортопедия и травматология. Приложението на подобни симулатори би довело не само до подобряване нивото на обучение на специализантите и следдипломната квалификация на лекарите, но би дало възможност за допълнително усъвършенстване чрез тренировки на вече изградени специалисти. Всички изразиха надежда технологията да бъде закупена и активно включена в обучението и тренинга на ортопедите по артроскопска хирургия.

Коментари