Публикация

Специалисти от МУ-Варна участваха на ХIX национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

Специалисти от МУ-Варна участваха на ХIX национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

Традиционният откриващ пленарен доклад „Keynote lecture" тази година бе поверен на председателят на БАСРЗ и ръководител на Катедра АГ към МУ-Варна, проф. д-р Емил Ковачев


Специалисти от МУ-Варна участваха на ХIX национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

За поредна година в Боровец се проведе ХIX национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, организиран от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ) със съдействието на Медицински университет – Варна.

Научното събитие събра над 250 чуждестранни лектори и водещи специалисти в областта на репродуктивната медицина от България и чужбина, които споделиха своите познания и опит, свързани с най-модерните тенденции в областта на асистираните репродуктивни технологии (АРТ). Обсъдени бяха и  световните практики, свързани с гинекологична ендоскопия, високоспециализирана ултразвукова диагностика, както и  асистираните репродуктивни технологии през призмата на различните религии.

Традиционният откриващ пленарен доклад „Keynote lecture" тази година бе поверен на председателят на БАСРЗ и ръководител на Катедра АГ към МУ-Варна, проф. д-р Емил Ковачев, който се представи с лекция на тема: „Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?"

Сериозен интерес предизвикаха докладите на световно известните лектори проф. Рой Хомбург, проф. Алън Пейси, проф. Бернард Хедон, проф. Ерик Ернст и проф. Ромуалдо Скиорио. За поредна година българските лектори също се представиха на високо ниво. Голям интерес предизвикаха и изнесените лекции от представителите на Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Варна проф. Явор Корновски, доц. Елис Исмаил, д-р Кремен Цветков и д-р Стефан Кисьов, които доведоха до редица дискусии. От тях стана ясно, че у нас се прилагат всички модерни методики за асистирана репродукция.

Представена бе и дейността на МУ-Варна, която предизвика сериозен интерес от страна на чуждестранните лектори и гости. Организационният комитет присъди на МУ-Варна грамота за висок принос и активна подкрепа в провеждането на конгреса.

 

Сред гостите бяха д-р Марияна Симеонова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантация, д-р Мария Георгиева – директор на Център за асистирана репродукция, доц. д-р Иван Костов – Изпълнителен Директор на СБАЛАГ „Майчин дом" – София, г-жа Мария Янева и г-жа Валентина Кирилова от Фондация „Искам бебе". 

 

Коментари